Wat is de betekenis van Nationale Reserve?

2024-07-17
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Nationale Reserve

Nationale Reserve, in 1948 opgericht onderdeel van de Nederlandse Koninklijke Landmacht, bestaande uit vrijwilligers. De Nationale Reserve dient in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden binnen Europa beveiligingstaken te verrichten. De Nationale Reserve bestaat uit pelotons infanterie, onder bevel van de Provinciaal...

2024-07-17
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Nationale Reserve

1948 opgericht onderdeel van de Ned. Koninklijke Landmacht, bestaande uit vrijwilligers, met de bedoeling in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden binnen Europa beveiligingstaken te verrichten. Het onderdeel bestaat uit pelotons infanterie, onder bevel van de Provinciaal Militair Commandant. Een peloton heeft de opdr...

2024-07-17
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

NATIONALE RESERVE

is opgericht bij het K.B. van 5 Oct. 1948 (Stbl. nr 1, 438), als onderdeel van de Koninklijke Landmacht. Tot een verbintenis als vrijwilliger bij de Nationale Reserve, telkens voor de duur van één jaar, kunnen worden toegelaten de mannelijke Nederlanders, die: a. gedurende ten minste 6 maanden actieve dienst hebben verricht bij een de...

2024-07-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Nationale Reserve

in 1948 opgericht onderdeel van de Ned. Koninklijke Landmacht, bestaande uit vrijwilligers, met de bedoeling in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden binnen Europa beveiligingstaken te verrichten. Het onderdeel bestaat uit pelotons infanterie ter sterkte van ca. 42 man, die woonachtig moeten zijn binnen een straal va...