Wat is de betekenis van Nalatenschap?

2023-09-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

nalatenschap

nalatenschap - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) wat door de erflater bij zijn overlijden wordt nagelaten Woordherkomst afgeleid van nalaten met het achtervoegsel -schap Synoniemen erfenis, erfdeel, erfgoed

2023-09-25
Senioren ABC

Seniorennet (2017)

Nalatenschap

Nalatenschap is een synoniem voor erfenis

Direct toegang tot alle 16 resultaten over Nalatenschap?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Nalatenschap

Vermogen bestaande uit goederen en schulden, op het moment van iemands overlijden, bekeken vanuit de positie van erflate.r

2023-09-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

nalatenschap

nalatenschap - zelfstandig naamwoord uitspraak: na-la-ten-schap 1. alles wat iemand nalaat bij zijn dood ♢ bij de nalatenschap van opa waren drie huizen Zelfstandig naamwoord: na-la-ten-schap de nalatenschap ...

2023-09-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

nalatenschap

nalatenschap - Het geheel van eigendom of alle soorten verplichtingen die een persoon bij zijn of haar overlijden nalaat.

2023-09-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Nalatenschap

s., boel, erfskip (it); te delen —, dielguod (it).

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Nalatenschap

v. (-pen), erfenis, boedel, erfgoed: hij meent recht te hebben op die nalatenschap.

2023-09-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Nalatenschap

zie Erfenis.

2023-09-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

nalatenschap

v. nalatenschappen (het geheel van het door iem. bij zijn dood nagelaten vermogen): een nalatenschap aanvaarden, weigeren, erfenis; bij gemeenschap van goederen bedraagt de nalatenschap de helft van die gemeenschap.

2023-09-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Nalatenschap

→ Erfenis.

2023-09-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Nalatenschap

of erfenis is het geheele vermogen, hetwelk de overleden erflater voor zijn erfgenamen nalaat. Het omvat al diens goederen, rechten en rechtsvorderingen, die dadelijk bij het overlijden van den erflater op diens erfgenamen overgaan, zonder dat een uitdrukkelijke → aanvaarding noodig is, daar erfopvolging door den dood plaats heeft, of zooals m...

2023-09-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

nalatenschap

(na'la:tənschap) v. (-pen) door iemand, bij zijn dood nagelaten vermogen: een aanvaarden, verwerpen, weigeren; een ereplaats onder de Europese landen was de die onze vaderen uit de 17de eeuw ons vermaakten; onbeheerde -, waarop niemand aanspraak maakt en die door alle bekende erfgenamen verworpen wordt. Syn. ➝ boedel.

2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

nalatenschap

v. (-pen), het geheel van wat iemand bij zijn dood nalaat, erfenis: hij meent recht te hebben op die nalatenschap; ook van geschriften: dichterlijke nalatenschap; ook geheel fig.

2023-09-25
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Nalatenschap

successierechten, ervingsrechten.

2023-09-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Nalatenschap

Nalatenschap v. (-pen), erfenis, boedel, erfgoed: hij meent recht te hebben op die nalatenschap.

2023-09-25
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Nalatenschap

zie Boedel.