Wat is de betekenis van Mozes henriquez pimentel?

2024-05-30
Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

Pieter Scheen (1969)

Mozes henriquez pimentel

Mozes Henriquez Pimentel geb. Den Haag 2 maart 1828, overl. Den Haag 27 juni 1902. Leerling van de Haagse Houtgraveerschool (18401844) en de Akademie v. B.K. in Den Haag. (1841-1846). Tekenaar en houtgraveur. Schrijver, wiskundig adviseur Binnenlandsche Zaken. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek X; Scheen: Waller.

2024-05-30
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Mozes henriquez pimentel

nederl. schrijver, geb. 2 Maart 1828, overleden 27 Juni 1902 te ’s Gravenhage, was leeraar in de wiskunde aan de Haagsche teeken-academie, daarna rijks-ontvanger, in leven adviseur voor de levensverzekeringen bij het dept. van binnenl. zaken. Oprichter en hoofdredacteur van „De Verzekeringsbode” 1881—1902; gaf in het licht:...