Wat is de betekenis van Mohammed?

2023-12-12
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Mohammed

Arabische naam met de betekenis 'hooggeprezen'. Naam van de stichter van de islam (570 (580?)-632).

2023-12-12
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Mohammed

Mohammed - Eigennaam 1. (mannelijke naam)


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-12
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

mohammed

Stichter in 622 van een nieuwe godsdienst, de islam.

2023-12-12
Lexicon van de multiculturele samenleving

Martin Meulenberg (2003)

Mohammed

(Mekka 570 of 571 - Medina 632) Voor moslims de profeet, de stichter van de islam, de verkondiger van het woord van Allah. Pas vrij laat in zijn leven, zo rond zijn veertigste, openbaarde Allah zich voor het eerst aan hem via de engel Gabriël, met de opdracht Zijn boodschap te verspreiden. In de jaren daarna openbaarde Allah zich nog enkele keren....

2023-12-12
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

Mohammed

De naam Mohammed, de stichter van de naar hem genoemde godsdienst, de islam, wordt gebruikt in eedformules ter bevestiging dat men de waarheid spreekt. Bij Mohammed wordt tot vloek en uitroep wanneer de formule als meineed wordt gebruikt. zie Jupetijn, Tervogant, Toutatis, Venus.

2023-12-12
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Mohammed

(ook: Mahommed) [Arab. Muhammad] stichter van de Islam (±570-632).

2023-12-12
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Mohammed

m Arab. 'hooggeprezen’. Naam van de stichter van de islam (570 (580?)-632).

2023-12-12
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Mohammed

(ca. 580-632). In Mekka geboren. Stichter van de islam, zie Indische kunst - Boeddha - leven; zie: islamitische kunst – oorsprong; zie Islamitische kunst – karavanserais; zie Islamitische kunst – Perzië – architectuur; zie Islamitische kunst – Perzië – boekverluchting.

2023-12-12
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Mohammed

Mohammed.

2023-12-12
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Mohammed

[Arab. de geprezene], stichter van de naar hem genoemde godsdienst, de Islam (geboren omstreeks 570 in Mekka en in 632 te Medina gestorven).

2023-12-12
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Mohammed

(Arab., ,,de Geprezene”; ca 570-632). Stichter van het Mohammedanisme of Islam. Geboren in Mekka; in zijn jeugd schaapherder en karavaanleider. Huwde 595 de rijke weduwe Chadidja, die hem o.a. Fatima schonk. Ontving 610 zijn eerste openbaring en proclameerde zichzelf 616 tot profeet Gods. De grondslag van zijn leer was de Koran, een heilig we...

2023-12-12
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Mohammed

m.; eig. de Veelgeprezene: de profeet van de Islam, geb. te Mekka uit de stam Koreisj ± 571 n. C. en gestorven te Medina in 632; zie Medina en hedsjra.

2023-12-12
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Mohammed

(± 570/632), stichter van den → Islam. Zijn leer is verzameld in den → Koran. Daar hij zich in zijn vaderstad → Mekka niet meer veilig voelde, week hij uit naar Medina, vanwaar de Mohammed, godsdienst zich over Arabië verbreidde, ten deele door geweld v. wapenen.

2023-12-12
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Mohammed

Zie ook → Mahmoed; Mehemed; Moehammad.

2023-12-12
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Mohammed

I (mo'hammet) [Ar. de geprezene] stichter van de →: islam, ° omstr. 570 te Mekka, eerst koopman in de zaak van de weduwe Chaditsja, met wie hij 594 huwde, trad 610 als „profeet” op; kon niet genoeg aanhangers krijgen en moest 16 juli 622 (hedzjra) met Aboe Bekr, de vader van zijn tweede gemalin Aisja, en anderen naar Jathr...

2023-12-12
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Mohammed

Zie: Islam.

2023-12-12
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Mohammed

Mohammed - (Arab.), de Geprezene, met den toenaam Aboel Kasim ibn Abdallah, de stichter van den naar hem genoemden godsdienst, omstreeks 570 te Mekka geboren, was de zoon van Abdallah en Amina, werd jong wees, waarna hij eerst bij zijn grootvader Abd al-Mottalib en vervolgens bij zijn oom Aboe-Talib kwam. Ofschoon gesproten uit den aanzienlijken st...

2023-12-12
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Mohammed

arab., de Geprezene, met den toenaam Aboel Kassim ibn Abdallah, de stichter van den naar hem genoemden godsdienst en van een nieuw wereldrijk, omstreeks570 (of naar men wil 20 April 571) te Mekka geboren, was de zoon van Abdallah en Amina, werd jong wees, waarna hij eerst bij zijn grootvader Abdul-Muttaleb en vervolgens bij zijn oom Abu-Talib kwam....

2023-12-12
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Mohammed

Mohammed (Mohammed of Moehamet, „De Geprezene”), eigenlijk Aboel Kasem ben Abdallah, de stichter der naar hem genoemde godsdienst, werd geboren te Mekka in April 571 uit den stam der Koreisjiten, in het erfbezit van den sleutel der Kaaba en de daarmede verbondene heerschappij van Mekka. Zijne ouders, Abdallah en Amina, behoorden niettemin tot den b...

2023-12-12
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Mohammed

Behalve de artt. MAHOMED, zie men ook de artt. MAHMOED, MEHEMED, enz.