Wat is de betekenis van moedeloosheid?

2024-04-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

moedeloosheid

moedeloosheid - Zelfstandignaamwoord 1. het moedeloos zijn De moedeloosheid van de onderdrukte bevolking zorgde voor een schijnbare rust in het land. Woordherkomst afgeleid van moedeloos met het achtervoegsel -heid

2024-04-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Moedeloosheid

s., moedeleazens, mismoedigens.

2024-04-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

2024-04-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Moedeloosheid

Een verderfelijke geestelijke gesteltenis, welke voortspruit uit gebrek aan hoop en vertrouwen. Zij houdt het midden tusschen kleinmoedigheid en vertwijfeling. Wanneer de mensch het vertrouwen in zijn medemensch en de hoop op diens soms noodzakelijke medewerking verliest, kan daarvoor in de omstandigheden een grond aanwezig zijn, maar in den regel...