Wat is de betekenis van middelpunt?

2019
2021-07-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

middelpunt

middelpunt - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) van een cirkel of bol is het punt dat tot alle punten op de omtrek dezelfde afstand heeft 2. centrale plaats waar veel om draait Woordherkomst samenstelling van middel en punt

Lees verder
2018
2021-07-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

middelpunt

middelpunt - zelfstandig naamwoord uitspraak: mid-del-punt 1. punt of gebied in het midden ♢wat is het middelpunt van de cirkel? 1. het middelpunt zijn [alle aandacht krijgen] Zelfstandig n...

Lees verder
1977
2021-07-27
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

middelpunt

middelpunt - mann. lid. Dan wat sou den bloer bedryven? Soeckt hy mee al nae een gat ’t Middel-punt en wil niet styven Wa(n)t het sobbert steels in 't nat, Quartier d. Amst. Mane-Schijn C 4 v° [1639]. mie(tje), mann. homosexueel; verkorting van sodemieter, maar ook met associatie aan de meisjesnaam Mie. De mieën lieten hun sisse...

Lees verder
1973
2021-07-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

middelpunt

o. (-en), centrum, 1. punt waarin alle lijnen die erdoor gaan middendoor gedeeld worden; in cirkel of bol het punt waarvan alle punten op de omtrek evenver verwijderd zijn (e); 2. (mechanica) plaats waar de richting van de resultante van evenwijdige krachten de verbindingslijn van de aangrijpingspunten snijdt (e); 3. het middelste deel, het midden...

Lees verder
1952
2021-07-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Middelpunt

s.n., mil-, mulpunt (it), midspunt (it), mids (de & it).

1950
2021-07-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Middelpunt

o. (-en), 1. (meetk.) punt waarin al de lijnen die er doorgaan middendoor gedeeld woorden; in een cirkel of bol het punt, waarvan alle punten van de omtrek of van het oppervlak even ver verwijderd zijn; 2. het middelste deel, het midden van iets: het middelpunt of hart van een wapenschild; 3. plaats waarvan alle beweging van een bep. soort...

Lees verder
1949
2021-07-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Middelpunt

centrum, punt zodanig ten opzichte van een figuur gelegen dat elke rechte lijn door dat punt getrokken door de figuur dusdanig begrensd wordt, dat het punt steeds in het midden komt te liggen. De getrokken rechte heet de middellijn. Het middelpunt van een regelmatige veelhoek of een regelmatig veelvlak is het middelpunt van de omgeschreven cirkel,...

Lees verder
1933
2021-07-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Middelpunt

i/e wiskundige figuur ligt i/h midden v. alle door dit punt getrokken rechte lijnen.

1933
2021-07-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Middelpunt

(meetk.) of centrum is een punt, ten opzichte waarvan de punten van een kromme of oppervlak twee aan twee symmetrisch gelegen zijn. Niet elke kromme of elk oppervlak heeft een m. Krommen met een m. zijn bijv. cirkel, ellips, hyperbool; oppervlakken met een m. bol, ellipsoïde, hyperboloïde. →Kegelsneden. Het m. van een regelmatigen ve...

Lees verder
1916
2021-07-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Middelpunt

Middelpunt, - 1) centrum van een kromme lijn of van een oppervlak, punt M zoodanig gelegen, dat alle koorden van de kromme lijn op het oppervlak, die door M gaan in M worden middendoorgedeeld. Niet alle kromme lijnen of oppervlakken hebben een middelpunt. De kegelsneden ellips en hyperbool hebben een middelpunt in ’t eindige, de parabool heeft haar...

Lees verder
1898
2021-07-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Middelpunt

Middelpunt o. (-en), (meetk.) punt, waarin al de lijnen die er doorgaan middendoor gedeeld worden; in een cirkel het punt, waarvan alle punten in den omtrek even ver verwijderd zijn; — (flg.) hoofdpunt, centrum; middelpunten van verkeer, van beschaving; de persoon om wien alles draait, de hoofdpersoon.

Lees verder