Synoniemen van Meerkeuzevraag

2020-01-24

Meerkeuzevraag

Een meerkeuzevraag is een vraag waarbij de kandidaat het goede antwoord moet bepalen uit verschillende alternatieven. Bij uitzondering worden wel meerkeuzevragen geconstrueerd waarbij meer dan een antwoord goed is.

2020-01-24

Meerkeuzevraag

Meerkeuzevraag - een vraag waarin de antwoorden al vastliggen en de gevraagde kiest tussen één van de gegeven alternatieven.

2020-01-24

Meerkeuzevraag

Meerkeuzevraag - een gesloten vraag waarin de antwoorden expliciet worden genoemd en de gevraagde kiest tussen een van de gegeven alternatieven.

2020-01-24

meerkeuzevraag

meerkeuzevraag - zelfstandig naamwoord uitspraak: meer-keu-ze-vraag 1. vraag waarbij je moet kiezen uit twee of meer antwoorden ♢bij deze meerkeuzevraag kun je alleen uit ja of nee kiezen Zelfstandig naamwoord: meer-keu-ze-vraag de meerkeuzevraag de meerkeuzevragen

2020-01-24

meerkeuzevraag

meerkeuzevraag - Zelfstandignaamwoord 1. een vraag waarbij uit een beperkt aantal antwoorden kan worden gekozen Naar de vorm is de meerkeuzevraag dus een voorbeeld van een gesloten vraagstelling, waarbij de respondent slechts kan kiezen uit een beperkt aantal antwoorden. Woordherkomst samenstelling van meer, keuze en vraag Synoniemen multiplechoicevraag, MC-vraag Verwante begrippen meerkeuzetoets

2016-12-20

Alternatief

Een alternatief is elk van de antwoordmogelijkheden bij een meerkeuzevraag.

2016-12-20

Stam

De stam is het onderdeel van een meerkeuzevraag dat de vraagstelling/het probleem bevat.

2016-12-20

Raadkans

De raadkans is de kans op het juist beantwoorden van een meerkeuzevraag, wanneer de kandidaat het goede antwoord niet weet.

2016-12-20

Afleider

Een afleider is een bij een meerkeuzevraag behorend fout antwoord of een antwoord dat niet het beste is.

2016-12-20

A-waarde

De A-waarde is de proportie kandidaten die, of het percentage kandidaten dat, bij een meerkeuzevraag de desbetreffende afleider als antwoord koos.

2016-12-20

P-Waarde

De p-waarde van een meerkeuzevraag is de proportie kandidaten die het goede antwoord heeft gekozen. Met dit getal wordt de moeilijkheidsgraad van een item weergegeven.

2016-12-20

Vraagvorm

Een vraagvorm is een verzamelnaam voor open vragen, gekarakteriseerd naar de lengte van het antwoord in: invulvraag, aanvulvraag, kort-antwoordvraag, lang-antwoordvraag, opstelvraag. Verzamelnaam voor gesloten vragen, gekarakteriseerd naar constructiewijze van stam en alternatieven: meerkeuzevraag, combinatievraag, waar/onwaarvraag, stellingvraag.

2017-12-04

meerkeuzevragen

meerkeuzevragen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord meerkeuzevraag

2017-12-04

meerkeuzevraagje

meerkeuzevraagje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord meerkeuzevraag

2017-12-04

meerkeuzevraagjes

meerkeuzevraagjes - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord meervoud van het zelfstandig naamwoord meerkeuzevraag

2017-12-04

meerkeuzetoets

meerkeuzetoets - Zelfstandignaamwoord 1. (onderwijs) toets waarbij per vraag al een aantal antwoorden gegeven zijn, waaruit de ondervraagde de juiste moet kiezen Woordherkomst samenstelling van meer, keuze en toets Verwante begrippen meerkeuzevraag

2017-12-04

meerkeuze

meerkeuze - Zelfstandignaamwoord 1. gesloten vraagstelling, meerkeuzevraag (als categorie) Lesgevers geven vanuit hun ervaringen in de praktijk aan dat het soms verleidelijk is om bij meerkeuze te vervallen in vragen naar onbelangrijke details, spitsvondigheden, uitzonderingen op de regel of feitjes uit de marge van de cursus. Als het dan toch meerkeuze moet zijn, mogen de opstellers van zowel vrag...

2016-12-20

Clustervraag

Een clustervraag bestaat uit een aantal waar/onwaarvragen die op hetzelfde probleem of op dezelfde gegevens betrekking hebben. Door een gewone meerkeuzevraag per alternatief te laten beantwoorden en scoren verandert men deze in een clustervraag. Een voorbeeld: Als je een magneet wilt hebben, dan kun je die vaak uit een toestel halen. Kun je uit de hieronder genoemde toestellen een permanente magneet halen, ja of nee? Dynamo ja/nee Batterij ja/nee Huisbel ja/nee...

2017-02-23

multipele sclerose (MS)

Chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel waarbij op willekeurige plaatsen in de hersenen en het ruggenmerg verharde plekken ontstaan (uitspraak: mul-TIE-pu-lu sklee-ROO-zu). Die harde plekken maken het zenuwstelsel kapot. Daardoor komen er allerlei klachten, bijvoorbeeld aan de spieren, het gevoel en de ogen. Maar er kunnen ook problemen met plassen en poepen komen. Deze ziekte verloopt bij iedereen anders. Meestal gaat het een poos slecht, dan een poos even beter, dan weer slechter enzov...