Synoniemen van Meerkeuzevraag

2019-12-14

Meerkeuzevraag

Een meerkeuzevraag is een vraag waarbij de kandidaat het goede antwoord moet bepalen uit verschillende alternatieven. Bij uitzondering worden wel meerkeuzevragen geconstrueerd waarbij meer dan een antwoord goed is.

2019-12-14

meerkeuzevraag

meerkeuzevraag - zelfstandig naamwoord uitspraak: meer-keu-ze-vraag 1. vraag waarbij je moet kiezen uit twee of meer antwoorden ♢bij deze meerkeuzevraag kun je alleen uit ja of nee kiezen Zelfstandig naamwoord: meer-keu-ze-vraag de meerkeuzevraag de meerkeuzevragen

2019-12-14

Meerkeuzevraag

Meerkeuzevraag - een gesloten vraag waarin de antwoorden expliciet worden genoemd en de gevraagde kiest tussen een van de gegeven alternatieven.

2019-12-14

meerkeuzevraag

meerkeuzevraag - Zelfstandignaamwoord 1. een vraag waarbij uit een beperkt aantal antwoorden kan worden gekozen Naar de vorm is de meerkeuzevraag dus een voorbeeld van een gesloten vraagstelling, waarbij de respondent slechts kan kiezen uit een beperkt aantal antwoorden. Woordherkomst samenstelling van meer, keuze en vraag Synoniemen multiplechoicevraag, MC-vraag Verwante begrippen meerkeuzetoets

2019-12-14

Meerkeuzevraag

Meerkeuzevraag - een vraag waarin de antwoorden al vastliggen en de gevraagde kiest tussen één van de gegeven alternatieven.