Wat is de betekenis van Manu propria?

1994
2022-09-29
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Manu propria

afk. M.P. [Lat. = met eigen hand] eigenhandig.

1955
2022-09-29
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Manu propria

met eigen hand (geschreven).

1948
2022-09-29
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

manu propria

(Lat.) met eigen hand, eigenhandig.

1914
2022-09-29
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

manu propria

manu propria - met eigen hand (geschreven).

1910
2022-09-29
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Manu propria

Manu propria - bij verkorting M. P. met eigen hand, eigenhandig geschreven. In belangrijke geschriften en oorkonden wordt deze formule of de letters M.P. dikwijls onder de handteekening geschreven, tot verdere bekrachtiging, als het bewijs bevattende, dat de onderteekenaar zijn naam met eigen hand heeft geschreven. In den handel zelden meer in gebr...

Lees verder
1908
2022-09-29
Vivat

Schrijver op Ensie

Manu propria

(lat.) met eigen hand eigenhandig.

1906
2022-09-29
wink

Wink's vreemde woordenboek

Manu propria

met eigen hand.