Wat is de betekenis van manco?

2019
2021-03-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

manco

manco - Zelfstandignaamwoord 1. een tekort of gebrek. Synoniemen gebrek, tekort

Lees verder
2003
2021-03-04
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

manco

manco - Term om aan te geven dat de werkelijke voorraden van een bedrijf kleiner zijn dan de ijzeren voorraden zoals die uit de boeken blijken.

1993
2021-03-04
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Manco

gebrek

1973
2021-03-04
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

manco

[Ital.], o. (-s), tekort, gebrek; wat ontbreekt bij aflevering; het verschil tussen het gefactureerde afscheepgewicht en het uitgeleverde gewicht: voor manco’s is het schip aansprakelijk.

1950
2021-03-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Manco

(It.), o. (-’s), (kooph.) tekort; het verschil tussen het gefactureerde afscheepgewicht en het uitgeleverde gewicht: voor manco's is het schip aansprakelijk.

1949
2021-03-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Manco

(It.), tekort (in het bijzonder bij het vervoer van goederen).

1948
2021-03-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

manco

o. gebrek, tekort bij koopwaren.

1933
2021-03-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Manco

In den overzeeschen handel het verschil tusschen het gefactureerde afscheepgewicht en het uitgeleverd gewicht. Ook wel het verschil tusschen het werkelijk geleverd en het contractgewicht. Hierbij is het van groot belang, waar en wanneer het geleverd gewicht geconstateerd wordt. Van de contractsbepalingen hangt het af, of het afscheepgewicht of het...

Lees verder
1916
2021-03-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Manco

Manco - noemt men bij het goederenvervoer het ontbreken van een deel ervan bij aankomst. In het algemeen geldt, dat, indien vervoerde goederen besteld en aangenomen zijn en het vrachtloon betaald is, daardoor alle rechtsvordering ter zake van beschadiging of vermindering tegen den voerman of den schipper is vernietigd, indien het gebrek uiterlijk z...

Lees verder
1914
2021-03-04
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

manco

manco - o., (handelsterm), tekort, gebrek.

1910
2021-03-04
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Manco

Manco - te kort, hetzij in de kas, aan het gewicht van goederen als anderszins. Zie Manko.

1908
2021-03-04
Vivat

Schrijver op Ensie

Manco

ital., het ontbrekende, tekort, verlies; ook korting.

1898
2021-03-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Manco

MANCO, (kooph.) tekort (bij koopwaren).

1864
2021-03-04
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

manco

manco - (kooph.) tekort (bij koopwaren)