Wat is de betekenis van Magneetijzersteen?

1973
2021-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

magneetijzersteen

m./o., →magnetiet.

1950
2021-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Magneetijzersteen

o., (...stenen), magneetijzer.

1949
2021-06-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Magneetijzersteen

magnetiet, zwartijzererts, tot de spinelgroep behorende minerale dubbelverbinding van ferro- en ferrioxyde, FeO . Fe2O3, S.G. 5,1; smeltpunt 1538 gr. C. Sterk ferromagnetisch en fungeert als materiaal voor halfgeleiders *; van nagenoeg dezelfde samenstelling als hamerslag*; een der belangrijkste ijzerertsen.

Lees verder
1937
2021-06-25
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Magneetijzersteen

Een soort ijzererts, dat in samenstelling overeenkomt met hamerslag Fe304 en glanzend zwart van kleur is. Het komt veel in Zweden voor (het beste Zweedsche ijzer is daarvan afkomstig) en verder in Noorwegen, Rusland en N.-Amerika. Men vindt het in klompen van kristallen tusschen de gesteenten. Het trekt ijzer aan, is een natuurlijke magneet. In Tey...

Lees verder
1933
2021-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Magneetijzersteen

➝Magnetiet.

1916
2021-06-25
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Magneetijzersteen

(Magnetiet). Een dicht, korrelig mineraal, heeft 6 % ijzergehalte, wordt in Skandinavië gevonden, wordt gebruikt ter vervaardiging van zwavelzuur en ijzervitriool. Is een natuurlijke magneet.

Lees verder
1916
2021-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Magneetijzersteen

Magneetijzersteen - Grootendeels uit magnetiet bestaand ijzergesteente ; het kan ontstaan zijn zoowel door afsplitsing van een ijzerrijk gedeelte van het magma en stolling daarvan, als door hervorming van als bezinkingsgesteente ontstaan bruinijzersteen, dus deels stollingsgesteente, deels hervormingsgesteente. Belangrijk ijzererts.

Gerelateerde zoekopdrachten