Wat is de betekenis van Maasbree?

2019
2021-09-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Maasbree

Maasbree - Eigennaam 1. (toponiem) stad in de provincie Limburg (Nederland) Woordherkomst samenstelling van Maas en breed

Lees verder
2003
2021-09-19
Monumenten in Limburg

Encyclopedie over monumenten in Limburg (2010)

Maasbree

Dorp, ontstaan in de middeleeuwen en in 1348 Brede genoemd. Maasbree behoorde tot het land van Kessel en werd in 1673 een zelfstandige heerlijkheid. Het ontwikkelde zich tot een flankesdorp met lineaire structuur en had sterk te lijden van een dorpsbrand in 1786. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de noord- en zuidzijde uitgebreid.

Lees verder
1973
2021-09-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Maasbree

Ned. gemeente in de prov. Limburg, aan de Maas, 51,18 km2 (zandgrond: akkeren tuinbouw; 9,20 km2 bos en heide), 9460 inw., 97,5 % r.k., 0,5 % n.h., 1,5 % overige, 0,5 % g. kerkg. De beroepsbevolking is vooral werkzaam in de landbouw. Enige industrie in de kern Baarlo, o.a. ijzeren metaalgieterijen. Behalve de hoofdkern Maasbree is er het kerkdorp B...

Lees verder
1949
2021-09-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Maasbree

gemeente in de Ned. prov. Limburg. 5097 ha, 5638 inw. Land- en tuinbouw, pluimveeteelt.

Lees verder
1933
2021-09-19
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Maasbree

gem. in Limburg a/d Maas, 13 500 inw., textielnijverheid, steenbakkerijen.

1933
2021-09-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Maasbree

Gem. in de Ned. prov. Limburg ten W. van Venlo, omvattende de dorpen M., Baarlo en Blerik. Opp. 6964 ha; meest zandgrond (vnl. bouwland en grasland). Bijna 15 000 inw. (95% Kath.). Er is landbouw, veeteelt (pluimvee), tuinbouw (warmoezerij en kweekerij) en te Blerik industrie: centrale werkplaats der spoorwegen, metaalbewerking. Blerik (ca. 10 000...

Lees verder
1916
2021-09-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Maasbree

Maasbree, - gem. in Limb., vlak ten Z.W. van Venloo op den linkeroever der Maas, groot 6955 H. A., meest zandgrond, die op vele plaatsen met bosch of heide bedekt is; slechts langs de Maas vindt men eenige klei. De bewoners, ruim 10.000 in getal, doen hoofdzakelijk aan landbouw. De gem. bevat 3 dorpen: M., Blerik en Baarloo en vele buurten. Het dor...

Lees verder