2019-09-15

M

M v. (-’s), 13e letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met m beginnen; — Romeinsch cijfer voor het getal 1000; — in afkortingen: M. — mijnheer, monsieur; — — magister — meester; — M. — Mark, Duitsch geldstuk; — M. — Meter; — M2. — vierkante Meter; — M3. — kubieke Meter; — rn. — molenpeil, b. v. het water stond 2 dM. boven m.; — M. — (in orgelwerken) manuaal, op het grootste der handklavieren; — M’ —...

Lees verder
2019-09-15

M

M - Algemene letteraanduiding voor de geldhoeveelheid in een land.

2019-09-15

M

M - morfine. Krachtige pijnstiller. Kan geïnjecteerd worden of ingeslikt. Duur van de werking is vier uren. Syn.: cubes, joy powder, mojo, pins and needles, dream.

2019-09-15

m

SP - meter

2019-09-15

m

m - afkorting 1. meter (100 centimeter) ♢een grote stap is ongeveer een m Afkorting: m

Lees verder
2019-09-15

m

SP - meter

2019-09-15

M

M., uit het Phoenicisch afkomstig letterteeken, waarin mem water beteekent, de 13de letter in het Grieksche en Semietische — de 12de in het Latijnsche alphabet. Als cijfer beteekent het in ’t Grieksch 40, in ?t Latijn 1000. In Lat. handschriften staat M voor Marcus, Magister, Monumentum, Municipium, enz.; in de muziek mezzo, in pianomuziek mano (Ital.) of main (Fr.), hand, in orgelmuziek manuaal. Verder kan de letter staan voor mannelijk (in woordenboeken), money (Eng. geld), voor ’t Duits...

Lees verder
2019-09-15

M

M, in onze taal de 13de, doch in het Grieksch en Latijn de 12de letter van het alphabet, behoort tot de lipletters. Zij wordt door eene zachte uitblazing bij het sluiten der lippen voortgebragt. In het Hebreeuwsch draagt zij den naam van mem, welke water beteekent, en hare gedaante is eenigermaten die eener watermassa in golvende beweging. De Grieksche naam Mυ (in het Ionisch Mῶ) komt eenigzins met den Phoenicischen overeen, — althans voldoende om op te merken, dat de Grieksche letter aan h...

Lees verder
2019-09-15

M

M, - als Romeinsch cijfer =1000.