Wat is de betekenis van Lijkschouwing?

2023-12-09
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

lijkschouwing

lijkschouwing - Zelfstandignaamwoord 1. onderzoek van een lijk vaak om de doodsoorzaak te achterhalen Als een onnatuurlijke dood niet uitgesloten kan worden doet de patholoog anatoom een lijkschouwing. Woordherkomst samenstelling van lijk en schouwing Synoniemen sectie, a...

2023-12-09
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

lijkschouwing

Zie (ook) sectie


Direct alle 14 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Lijkschouwing

Latijn autopsie. Onderzoek op het lichaam van een overledene met het doel de doodsoorzaak vast te stellen. De reden kan zijn de diagnose, die tijdens de ziekte werd gesteld, aan een nader onderzoek te onderwerpen of, ten behoeve van de justitie, om na te gaan of de dood opzettelijk is bewerkstelligd. zie ook: cellebroeders ,obductie, sectie.

2023-12-09
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Lijkschouwing

wettelijk voorgeschreven onderzoek van een lijk door een geneeskundige. Heeft deze de overtuiging dat de overledene een natuurlijke dood is gestorven, dan geeft hij een verklaring van overlijden af en mag het lijk begraven of gecremeerd worden. In het andere geval zal een onderzoek vanwege de justitie plaatsvinden naar een mogelijk misdrijf.

2023-12-09
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Lijkschouwing

een al dan niet gerechtelijke doodschouw, zie aldaar.

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Lijkschouwing

v. (-en), geneeskundig onderzoek v. e. lijk, inz. op last der justitie om de oorzaak van de dood vast te stellen.

2023-12-09
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Lijkschouwing

moet vóór de begrafenis plaatsvinden ; heeft ten doel het verbergen van een gewelddadige dood te voorkomen.

2023-12-09
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

lijkschouwing

v. lijkschouwingen (gerechtelijk geneeskundig onderzoek op of van een lijk ter opsporing van de doodsoorzaak enz.).

2023-12-09
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Lijkschouwing

onderzoek v/e lijk d/e dokter ter vaststelling v/d doodsoorzaak, waarvan de sebrifteï. verklaring noodzakelijk is v. toestemming tot begraving of crematie; gerechtelijke l., dikwijls zeer belangrijk bij het opsporen van een misdadiger.

2023-12-09
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

lijkschouwing

v. (-en) het schouwen van een lijk door een geneeskundige inz. om de oorzaak van de dood op te geven.

2023-12-09
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Lijkschouwing

doodschouw, de schouwing van een lijk door een deskundige (geneesheer) voor de teraardebestelling of verbranding; het onderzoek naar het ingetreden zijn en de oorzaak van den dood. De L. heeft deels ten doel het levend begraven van een schijndoode te verhoeden, deels het aan het licht brengen van misdrijven, besmettelijke ziekten, enz. In Nederland...

2023-12-09
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Lijkschouwing

Lijkschouwing. - Volgens art. 4 der Begrafeniswet mag geene begraving geschieden zonder schriftel. verlof van den ambtenaar van den burgerl. stand. Bij het vragen van dit verlof moet worden overgelegd de schriftel. verklaring, bedoeld in art. 5 der wet regelende de uitoefening der geneeskunst van 1 Juni 1865, Stb. 60, laatstel. gew. 31 Dec. 1909, S...

2023-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

lijkschouwing

v. (-en), geneeskundig onderzoek van een overledene, m.n. op last van de justitie om de oorzaak van de dood vast te stellen. Na ieder sterfgeval behoort een arts de dood te constateren, teneinde een verklaring van overlijden uit te schrijven, waarop door de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring tot begraven wordt afgegeven. Een verlof t...

2023-12-09
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Lijkschouwing

doodschouw, de schouwing van een lijk door een deskundige (geneesheer) voor de teraardebestelling of verbranding; het onderzoek naar de oorzaak van den dood. De L. heeft deels ten doel het levend begraven van een schijndoode te verhoeden, deels het aan het licht brengen van misdrijven, besmettelijke ziekten enz. In Nederland moet elk lijk, alvorens...