Wat is de betekenis van lichtbak?

2024-05-19
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-19
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

lichtbak

lichtbak - Zelfstandignaamwoord 1. bak waarin een of meer lampen zijn aangebracht, bv. voor etalageverlichting 2. aan de voorzijde open bak waarin een licht brandt, waarvan stropers zich bedienen om het wild te lokken en te verblinden 3. van binnen verlichte bak met een doorschijnende plaat om er dia's op te sorteren of tekeningen ove...

2024-05-19
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

lichtbak

bak met een van binnenuit verlicht doorzichtig oppervlak die gebruikt wordt om diaseries of filmstrips in hun geheel te kunnen bekijken. - diasorteerraam.

2024-05-19
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

lichtbak

lichtbak - Doosachtige voorwerpen met een doorschijnend oppervlak, bijvoorbeeld van matglas, gelijkmatig van binnen uit verlicht en doorgaans gebruikt voor het bekijken of weergeven van transparanten en films als dia's en röntgenfoto's, voor het maken van doordrukken of om kleine objecten zonder schaduwen te verlichten.

2024-05-19
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

lichtbak

m. lichtbakken (hulpmiddel voor stropers: een blikken doos, aan de voorzijde open, waarin een brandend lampje is geplaatst, waarvan het licht door de blinkend geschuurde wanden wordt weerkaatst).

2024-05-19
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Lichtbak

→ Glasschilderkunst (A); → Lichtreclame.

2024-05-19
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

lichtbak

m. (-ken) bak, blikken doos der stropers, aan de voorzijde open, waarin een sterk licht brandt om het wild te verblinden.

2024-05-19
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

lichtbak

m. (-ken), 1. bak met transparant, waarin één of meer lampen zijn aangebracht, b.v. voor etalageverlichting of voor lay-outwerkzaamheden van tekenaars; 2. aan de voorzijde open bak waarin een licht brandt, waarvan stropers zich bedienen om het wild te lokken en te verblinden.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-19
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Lichtbak

LICHTBAK, m. (-ken), blikken doos der stroopers, aan de voorzijde open, waarin een sterk licht brandt, om daarmede de hazen en konijnen te lokken en te verblinden stroopen met den lichtbak.