Wat is de betekenis van lezing?

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

lezing

lezing - Zelfstandignaamwoord 1. het geven van een voordracht 2. hoe iets begrepen is 3. het lezen Woordherkomst Naamwoord van handeling van lezen met het achtervoegsel -ing

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

lezing

lezing - zelfstandig naamwoord uitspraak: le-zing 1. gelegenheid waarbij men iets voordraagt ♢ hij hield een lezing over het gedrag van haaien 2. het lezen ♢ na lezing van de Bijbel, werd er nog...

Direct toegang tot alle 13 resultaten over lezing?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

lezing

- lezing geven van, voorlezen.

2023-10-02
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Lezing

Lezing heeft de volgende betekenissen: 1. De wijze waarop een gebeurtenis wordt voorgesteld. 2. Een mondelinge voordracht.

2023-10-02
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

lezing

1. tekst van een voordracht gehouden tijdens een bijeenkomst. 2. zie: variant.

2023-10-02
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

lezing

lezing - Voordrachten over een bepaald onderwerp die worden gehouden voor een klas of een publiek en dikwijls een educatief doel hebben.

2023-10-02
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

lezing

In enkele verb. die in de standaardt. niet voorkomen: (ambt.t.) lezing geven, doen (van -), voorlezen, voorlezing doen (van -) (gall., naar fr. donner lecture de); - van een boek: in lezing zijn, uitgeleend zijn (gall., naar fr. être en lecture). Bij het openen van elke vergadering wordt lezing gegeven van de notul...

2023-10-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Lezing

s., lêzing.

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

lezing

v. lezingen, lezinkje (1 het lezen; 2 voorlezing, voordracht; 3 de wijze, waarop iets wordt voorgesteld): 1. na lezing van een hoofdstuk uit de Bijbel; 2. een lezing houden over; 3. er zijn over de oorzaak v. die brand verschillende lezingen.

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Lezing

Geestelijke, is in het geestelijk leven de lezing van de H. Schrift en andere godsdienstige boeken, welke stelselmatig plaats vindt 1° als voorbereiding tot de overweging, 2° als leidraad bij de overweging, 3° als geestelijke onderrichting. Het is van groot belang, zich bij de overweging niet te zeer te verlaten op de oogenblikkelijk...

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

lezing

('le:zing) v. (-en; lezinkje) I. Eig, het lezen : iets ter leggen. II. Metn. 1. Algm. wat gelezen wordt. 2. a. wat op een bepaalde plaats in een geschrift gelezen wordt : de oorspronkelijke is geheel anders. b. wat betreffende een gebeurtenis wordt gelezen, medegedeeld, wijze waarop zij wordt voorgesteld : die geeft nu weer een andere van...

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

lezing

v. (-en), 1. het lezen: na van het boek; het gelezen worden: een geschrift ter lezing geven; 2. wat op een bepaalde plaats in een geschrift (m.n. handschrift) staat, resp. gelezen wordt of moet worden: een bedorven lezing in een tekst; 3. wijze waarop een gebeurtenis wordt voorgesteld: over deze zaak zijn verschillende lezingen in omloop; 4. vo...

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Lezing

LEZING, v. (-en), voorlezing, voordracht eene lezing houden; — leeswijze; — over deze zaak zijn verschillende lezingen bekend geworden, de toedracht wordt op verschillende wijze verteld.