Wat is de betekenis van leveringscontract?

2003
2021-10-26
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Leveringscontract

Het contract dat de rechten en verplichtingen van de leveringsonderneming en van een welbepaalde afnemer regelt (Aardgasleverings-KB). leveringsonderneming Elke natuurlijke of rechtspersoon die gas levert (Gaswet 1965). Voor de gebruikelijke levering van gas in België is een leveringsvergunning vereist. leveringspunt Het leveringspunt van...

Lees verder
2003
2021-10-26
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

leveringscontract

leveringscontract - Schriftelijke overeenkomst waarin is vastgelegd hoe, wanneer en op welke plaats goederen geleverd zullen worden en tegen welke prijs, en welke kosten in de prijs zijn inbegrepen en welke niet.

1898
2021-10-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Leveringscontract

LEVERINGSCONTRACT, o. (-en), contract betreffende eene leverantie; ...LIJST, v. (-en), lijst van goederen waarvan de levering aangenomen is, met omschrijving en prijsopgave; ...PRIJS, m. (...prijzen); ...TERMIJN, m. (-en), termijn, dag dat geleverd moet worden de leveringstermijn is nog niet verstreken; ...TIJD m. (-en); ...VOOR WAARDE, v. (-n)...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten