Synoniemen van Leverancier

toeleveringsbedrijf
2019-07-17

Leverancier

Een leverancier levert goederen en diensten tegen betaling. Dit kunnen tastbare goederen zijn als meubels en levensmiddelen, maar ook ontastbare diensten als internet en telefonie. Een leverancier kan een bedrijf zijn dat goederen levert aan winkels en bedrijven, bijvoorbeeld een voorraad van tafels die in een winkel worden verkocht. De leveranciers zijn vaak fabrikanten of groothandels. Een groothandel verhandelt goederen en stuurt ze als het ware door, een fabrikant maakt de goederen zelf en v...

Lees verder
2019-07-17

leverancier

Het begrip leverancier heeft 5 verschillende betekenissen: 1) iemand die of iets dat iets levert; iemand die of iets dat iets geeft, produceert, voortbrengt 2) iemand die aan een afnemer (regelmatig) iets levert, bv. een product, dienst of goederen; iemand die iets aflevert bij een klant 3) stof, vloeistof die iets levert, oplevert, veroorzaakt 4) land dat, bedrijven in een land die aan een afnemer, vaak een ander land, iets levert 5) bedrijf dat aan een afnemer (regelmatig) iets levert, bv. een...

Lees verder
2019-07-17

Leverancier

Een leverancier is degene die de levering van gas verzorgt ten behoeve van een verbruiker leveringsovereenkomst een overeenkomst tussen een leverancier en een verbruiker betreffende levering en afname van gas.

2019-07-17

leverancier

leverancier - zelfstandig naamwoord uitspraak: le-ve-ran-cier 1. iemand die regelmatig iets levert ♢ Holland is een belangrijke leverancier van kaas Zelfstandig naamwoord: le-ve-ran-cier de leverancier de leveranciers het leveranciertje

Lees verder
2019-07-17

leverancier

leverancier - Zelfstandignaamwoord 1. (beroep) iemand die artikelen levert 2. (bedrijfskunde) bedrijf dat artikelen levert Woordherkomst afgeleid van leverantie met het achtervoegsel -ier Verwante begrippen leveren

Lees verder
2019-07-17

Leverancier

LEVERANCIER, m. (-s), iem. die waren levert, bezorgt (inz. bij aanneming); (ook) proviandmeester de leveranciers van het leger; holeverancier.

2019-07-17

Leverancier

Leverancier - iemand, die goederen of waren bezorgt of levert, die een ander daarvan voorziet, die handel drijft om volgens contract tegen een bepaalden prijs op een bepaalden tijd te leveren. Meer in ’t bijzonder noemt men leverancier hem, die gewoon is, van alles, waarin hij handelt aan een bepaald persoon te leveren.

2019-07-17

leverancier

leverancier - In algemene zin, diegenen die zich bezighouden met het direct of indirect beschikbaar maken van consumentenproducten aan consumenten; omvat iedereen in de keten van productie en distributie, zoals fabrikanten, groothandelaars, distributeurs en detailhandelaars. In het bijzonder in de bouw: diegenen die materiaal, apparatuur en halffabricaten leveren aan aannemers, onderaannemers of eigenaren, maar die gewoonlijk geen installatiewerkzaamheden verrichten of arbeid leveren.

2019-07-17

leverancier

leverancier - m. (leveranciers), leveraar, verschaffer, bezorger (inz. bij aanneming); (ook) proviandmeester; de leveranciers van het leger, hofleverancier