Synoniemen van leider

2020-01-26

Leider

Leider - renner die voorop is of de leiding heeft in het klassement. Syn.: koploper. Fr. en Eng. leader.

2020-01-26

leider

leider: de renner die als eerste staat gerangschikt in het algemeen klassement van een etappewedstrijd, leiderstrui, virtueel.

2020-01-26

leider

leider - Zij die een onderneming of beweging leiden of de handelingen en meningen van volgelingen bepalen.

2020-01-26

leider

De speler die na het bieden op een spel het eindcontract moet gaan afspelen. Van het paar dat het eindcontract geboden heeft, wordt de leider degene die het eerst de speelsoort heeft genoemd.

2020-01-26

leider

leider - zelfstandig naamwoord uitspraak: lei-der 1. wie zegt wat er moet gebeuren ♢ in deze groep is Jan de grote leider 2. wie voorop staat ♢ de leider van het klassement Zelfstandig naamwoord: lei-der de leider de leiders het leider...

2020-01-26

leider

Renner die voorop is of de leiding heeft in het klassement. Syn.: koploper. Frans en Engels: leader. De geliefde klimgeit José Maria Jimenez is de nieuwe leider in de Ronde van Spanje. (Trouw, 26/09/1998) Dekker is ook weer leider van het klassement van de strijdlustigste renner. Wanneer hij zondag hierin als eerste eindigt, levert hem dat 33.000 gulden op. (NRC Handelsblad, 20/07/2000)

2020-01-26

leider

leider - Zelfstandignaamwoord 1. iemand die leidt of bestuurt Elke goed samenwerkende groep heeft een leider nodig. 2. een persoon of ploeg die op de eerste plaats staat in een competitie of wedstrijd De leider in de Ronde van Frankrijk verstevigt zijn leiderspositie door nog een etappe te winnen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van leiden met het achtervoegsel -er Syno...

2020-01-26

leider

→ koploper

2020-01-26

leider

(de; -s) SP - persoon, ploeg of sportclub enz. die de leiding heeft, aan de kop gaat (bij wedstrijden of in de competitie), syn. koploper.

2018-09-19

3. leider

3. LEIDER, leier. m. (-s), (zeew.) zeker touwwerk, b. v. een parallel met de stag gespannen touw om het zeil op en neer te trekken; (ook) leuning.

2017-06-30

Artistiek leider

Leider/directeur van een theatergezelschap, die belast is met en verantwoordelijk voor het inhoudelijk c.q. artistiek beleid van betreffende theatergroep In het algemeen: aanduiding voor de beleidsbepalende functie bij gezelschappen voor uitvoerende kunsten, zoals balletgroepen, orkesten, toneelgezelschappen en dergelijke. Hij/zij bepaalt voor het belangrijkste deel de artistieke gang van zaken, zoals: repertoirekeuze, rolbezetting en dergelijke. De zakelijke en financiële verantwoordelijkheid...

2018-09-19

1. leider

1. LEIDER, tw. (veroud.) helaas.

2018-09-19

2. leider

2. LEIDER, m. (-s), geleider; bestuurder: zij vertrouwden geheel op hun leider; de leiders van den opstand, de aanvoerders, de bewerkers.

2017-02-24

Artistiek leider

Een artistiek leider is een leider of directeur van een dans- of theatergezelschap, die verantwoordelijk is voor het artistiek beleid, zoals repertoirekeuze, het aantrekken van dansers of spelers, rolbezetting enz.; vormt samen met zakelijk leider de directie van een gezelschap.

2017-03-31

Wedstrijddirecteur, -leider

Wedstrijddirecteur, -leider - koersbestuurder, verantwoordelijke voor de organisatie van een wedstrijd.

2017-05-25

virtueel leider

Renner die zoveel voorsprong heeft dat, indien er niets verandert aan de situatie, hij de eigenlijke leider is. Na 125 kilometer was de voorsprong opgelopen tot 10.35, waarmee Nijboer virtueel leider in het algemene klassement was. (NRC Handelsblad, 01/05/1992) Op dat ogenblik is Nino Defelippis virtueel leider van de Giro. (Pascal Sergeant: 100 legendarische oorden en exploten in de wielersport. 2004)

2017-05-30

WK-leider

leider in de stand van een reeks wedstrijden om het wereldkampioenschap (WK), vooral in de auto- en motorsport

2019-04-24

Deken, (leider)

Deken, (leider) - (Lat. decanus beteekent oorspronkelijk: aanvoerder van 10 soldaten). Met dezen naam werden reeds vroegtijdig bepaalde kerkelijke overheidspersonen aangeduid, en wel het eerst in kloosters; aldus in den Regel van den H. Benedictus degene, die het toezicht had over 10 monniken. a) Volgens het Kerkelijk Recht behoort een bisdom verdeeld te worden in districten, welke ieder een aantal parochies omvatten; deze districten zijn de dekenaten (vicariatus foraneus, decanatus: C.I.C. can....

2017-01-10

Operationeel leider

Een operationeel leider is de functionaris in de gemeentelijke rampenstaf (GRS) die door het bevoegd gezag is aangewezen om de operationele leiding uit te oefenen. Hij adviseert de burgemeester in het beleidsteam over operationele aangelegenheden. Beleidsbeslissingen vertaalt hij binnen het operationeel team in operationele opdrachten en hij coördineert de uitvoering daarvan.

2017-05-25

wedstrijddirecteur, -leider

Koersbestuurder; verantwoordelijke voor de organisatie van een wedstrijd. Gele truidrager Miguel Indurain liet wedstrijddirecteur Leblanc weten niet langer de dagelijkse routinegang naar het erepodium te maken, als de reclame-uitingen van de sponsor van de gele trui (een Franse bank) die van zijn ploeg (een Spaanse bank) aan het gezicht zouden onttrekken. (Trouw, 05/03/1993) Talenten bij de amateurs breken, sinds de wielrenunie het ‘clubmodel’ verkoos, niet meer door zoals dat met aanhouden...