2019-10-20

Landgrant

Landgrant - eigenlijk landschenking, het kosteloos afstaan van grondeigendom. Op de uitgebreidste schaal werd de landschenking vooral in de Vereen. Staten van NoordAmerika, in Canada, enz. toegepast, waar millioenen acres onbebouwd land bij de oprichting aan spoorwegmaatschappijen en ook aan landbouwmaatschappijen werden geschonken, met het doel, de oprichting van zulke maatschappijen te bevorderen, door haar niet alleen den grond voor den weg, maar bovendien ook dien ter weerszijden daarvan in...