Wat is de betekenis van kubisch?

2019
2021-05-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kubisch

kubisch - Bijvoeglijk naamwoord 1. (kristallografie) als hoofdassen vier gelijkwaardige drietallige assen bezittend in de richting van de lichaamsdiagonaal van een kubus samen met drie gelijkwaardige assen in de richting van de ribben van de kubus die ten minste twee- en ten hoogste viertallig zijn Een k...

Lees verder
1950
2021-05-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Kubisch

bn., kubiek; — het kubische stelsel, kristalstelsel waarin de drie assen gelijk zijn en loodrecht op elkaar staan, zoals bij de kubus.

1933
2021-05-11
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kubisch

Kubisch noemt men in de algebra elke veelterm, vorm, vergelijking, substitutie of transformatie, waarvan alle termen hoogstens van den derden graad zijn. In de meetkunde noemt men krommen en oppervlakken k., indien ze worden voorgesteld door vergelijkingen van den derden graad.

1898
2021-05-11
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kubisch

KUBISCH, bn. het kubische stelsel, een der kristalstelsels waarin de drie assen gelijk zijn en loodrecht op elkaar staan, zooals bij den kubus.