2019-12-08

Klassieke conditionering

Klassieke conditionering - een in eerste instantie neutrale stimulus wordt gekoppeld aan een andere stimulus, waardoor die neutrale stimulus een extra betekenis krijgt en dezelfde respons ontlokt als de stimulus waaraan het werd gekoppeld.