2019-11-22

kameleon

Het begrip kameleon heeft 3 verschillende betekenissen: 1) iemand die de natuur, de aard, de eigenschappen heeft van de kameleon; veranderlijk, onstandvastig, onbetrouwbaar persoon 2) iets wat de natuur, de aard, de eigenschappen heeft van de kameleon; iets, bv. een bedrijf, dat zich telkens aanpast aan veranderde omstandigheden; iets wat zich kameleontisch gedraagt; veranderlijk, onstandvastig, onbetrouwbaar iets 3) leguaanachtige hagedis met grote, uitpuilende ogen die los van elkaar kunnen be...

2019-11-22

kameleon

kameleon - zelfstandig naamwoord uitspraak: ka-me-le-on 1. hagedis die van kleur verandert als hij boos is, of bij een andere achtergrond ♢ Mohammed heeft een kameleon als huisdier 2. iemand die vaak van mening verandert ♢ je had eerst een heel ander idee daarover, je lijkt wel een kameleon! Zelfstandig naamwoord: ka-me-le-...

2019-11-22

kameleon

kameleon - Zelfstandignaamwoord 1. (reptielen) een tropische hagedis uit de familie Chamaeleonidae vooral bekend voor zijn snelle kleurveranderingen 2. (figuurlijk) persoon die almaar van mening verandert

2019-11-22

Kameleon

Kameleon - 1) Chamaeleo, een tot de hagedissen behoorend geslacht, dat verscheidene soorten bevat, levende vooral in Afrika en Madagaskar, en verder in het Middellandsche Zee-gebied, W.-Azië en op Ceylon. De meest bekende, Ch. vulgaris uit N.-Afrika en Z.-Spanje, is 30 c.M. lang. K.’s zijn echte boomdieren, met grijp voeten en een langen rol- of grijpstaart. Het uiterlijk is zeer eigenaardig; de oogen puilen sterk uit; de kleur is groen, maar kan onder invloed van honger, dorst, schrik, enz....

2019-11-22

Kameleon

KAMELEON, o. (-s), (nat. hist.) eene soort van geschubde hagedis. Wanneer het bevreesd of toornig is, blaast het zich op en zijne doorzichtige grijze huid laat het bloed doorschijnen; de huid wordt eerst groenachtig, vervolgens donkerder en eindelijk roodgevlekt; vandaar (fig.) persoon, die vaak van stelsel of partij verandert.

2019-11-22

kameleon

kameleon - o., soort hagedis, wier huid van kleur kan veranderen ; iemand, die vaak van partij, van meening verandert; „kameleontisch” : wuft, veranderlijk, met alle winden waaiend.

2019-11-22

Kameleon

of verkleurmannetje is een wonderlijk dier, dat tot de familie der hagedissen behoort. Bij ons komt het niet voor; als alle hagedissen houdt het dier van de warmte en het heeft daarom een gunstiger gebied uitgezocht dan onze vaderlandse hagedisjes: het leeft n.l. langs de kusten van de Middellandse Zee, in Afrika, in Indië en op Madagascar. Het dier brengt het grootste deel van zijn leven op bomen door, heeft vrij lange, lenige poten, die in grijphanden en voeten eindigen en een langen staa...

2019-11-22

Kameleon

(Chameleon), een eigenaardig hagedissengeslacht, bewoont Z.Europa, Afrika en Indië, bekend door de mogelijkheid om zich van kleur te doen veranderen. Het lichaam is zijdelings samengedrukt; de kop is pyramidevormig met uitstekende randen. De pooten zijn lang en mager; van de teenen worden twee aan den eenen, drie aan den anderen kant haast geheel door de huid omhuld, zoodat een tang gevormd wordt, waarmee de takken vast omklemd worden; de staart vormt ook een grijpwerktuig. De oogen, door e...

2019-11-22

Kameleon

Opportunistisch politikus.

2019-11-22

kameleon

o. langtongige boomhagedis met een doorzichtige glanzende huid, waardoor het dier verschillende kleuren kan aannemen, hetzij tengevolge van weerschijn, hetzij tengevolge van gemoedsbeweging; (vandaar:) iemand, die vaak van partij, van mening verandert.