Wat is de betekenis van kalenderjaar?

2020
2022-11-27
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

kalenderjaar

jaar volgens de gregoriaanse kalender. periode van 365 of, in een schrikkeljaar, 366 dagen die op de kalender worden ingedeeld in 12 maanden, lopend van 1 januari tot 31 december; jaar volgens de gregoriaanse kalender. Voorbeelden: Het verslag heeft betrekking op het afgelopen kalenderjaar en wordt uitgebracht vóór 1 ap...

Lees verder
2019
2022-11-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kalenderjaar

kalenderjaar - Zelfstandignaamwoord 1. een periode van een jaar, beginnend op 1 januari van een gegeven jaar en eindigend op 31 december van hetzelfde jaar Ieder kalenderjaar wijzigen de voorwaarden voor de subsidie. Woordherkomst samenstelling van kalender en jaar Verwante be...

Lees verder
2018
2022-11-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kalenderjaar

kalenderjaar - zelfstandig naamwoord uitspraak: ka-len-der-jaar 1. jaar dat loopt van januari tot januari ♢ een kalenderjaar heeft altijd twaalf maanden Zelfstandig naamwoord: ka-len-der-jaar het kalenderjaar...

Lees verder
1937
2022-11-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

kalenderjaar

o. kalenderjaren; zie j a a r.

1937
2022-11-27
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Kalenderjaar

Het jaar, dat op 1 Januari begint en op 31 December eindigt, tegenover het ,.boekjaar” dat op iederen dag van het jaar kan beginnen en eindigen.

1933
2022-11-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Kalenderjaar

→ Jaar.

1930
2022-11-27
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

kalenderjaar

(ka'lendər) o. (...jaren) jaar dat gaat van 1 Jan. tot 31 dec. Tgst. boek-, verenigingsjaar.

1916
2022-11-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Kalenderjaar

Kalenderjaar - zie JAAR.

1910
2022-11-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Kalenderjaar

Kalenderjaar - het jaar dat met 1 Januari begint en met 31 December eindigt, in onderscheiding van een boek-, dienst- of werkjaar, dat met iederen anderen dag van het jaar kan aanvangen, om op den overeenkomstigen dag der twaalfde maand daarna te eindigen.

1898
2022-11-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kalenderjaar

KALENDERJAAR, o. (...jaren), jaar van Januari tot 31 December, in tegenst. met boekjaar, vereenigingsjaar enz.