2018-09-13

Jure

JURE. DE —, bw. uitdr. van rechtswege, rechtens.

2019-03-13

Jure

Jure - van rechtswege.

2019-07-11

ex Jure

ex Jure, - van rechtswege.

2019-07-17

ipso Jure

ipso Jure - van rechtswege.

2019-03-13

De jure

De jure - van rechtswege.

2013-05-08

De jure

De jure is een begrip uit het Latijn waarmee wordt uitgelegd hoe een bepaalde situatie volgens het recht is of hoort te zijn. Indien een persoon voornemens is zijn huis uit te breiden met een serre, dient hij bij het college van burgemeester en wethouders een vergunning aan te vragen voor deze uitbouw. In een dergelijk geval buigt het college van burgemeester en wethouders zich over de aanvraag van de belanghebbende, om vervolgens een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht te nemen....

2019-07-11

de jure

de jure, - van rechtswege.

2019-07-10

jure (de)

jure (de) - bijw. van rechtswege, rechtens

2019-09-19

jure constituendo

(Lat.) uit een oogpunt van wetgeving. jure divino. (Lat.) naar de goddelijke wet.

2019-09-19

jure humano

(Lat.) naar de menselijke wet.

2019-09-19

ipso jure

(Lat.) door het recht zelf, vanzelf, v. rechtswege.

2019-09-19

jure proprio

(Lat.) volgens of krachtens eigen recht.

2019-09-19

in jure

(Lat.) in rechte, volgens recht.

2019-09-19

jure privato

(Lat.) naar of volgens het privaatrecht.

2019-09-19

pleno jure

(Lat.) met volle recht.

2019-09-19

ex jure

(Lat.) van rechtswege.

2019-09-19

proprio jure

(Lat.) krachtens eigen recht.

2019-09-19

mero jure

(Lat.) naar zuiver recht.

2019-09-19

jure nostro

(Lat.) naar of volgens ons recht.

2019-09-19

jure publico

(Lat.) naar of volgens publiekrecht.