2019-08-24

Jure

JURE. DE —, bw. uitdr. van rechtswege, rechtens.

2019-08-24

Jure

Jure - van rechtswege.

2019-08-24

juré

juré - m. (jurés), gezworene, lid van eenen jury

2019-08-24

juré

juré - m., gezworene; lid van een jury.