2019-09-23

JPEG

Een JPEG is een een bestandstype dat wordt gebruikt voor het digitaal opslaan van afbeeldingen. De afkorting komt van Joint Photographic Expert Group en dient uitgesproken te worden als 'jee-peg'. JPEG-bestanden zijn sinds 1989 het standaardformaat voor digitale foto's. Het is een compressietechniek die is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. Hier is de naam van het bestandstype dan ook van afgeleid. De manier van opslaan gaat niet zonder enig kwaliteitsverlies, maar is een compro...

Lees verder
2019-09-23

JPEG

JPEG - Acroniem voor Joint Photography Experts Group, een commissie van de ISO (International Standards Organization). Verwijst naar de bestandsindeling of het compressieschema voor verkleining van de bestandsgrootte van afbeeldingen op het World Wide Web.