2019-09-17

Jaagland

JAAGLAND, o. (-en), land geschikt om te jagen. JAAGLIJN, v. (-en), treklijn der trekschuiten; (molenm. schip.) een touw, waarmede men iets naar boven hijscht; ...PAARD, o. (-en), paard voor eene trekschuit, jagerspaard; ...PAD, o. (-en), weg voor den jager eener trekschuit.