Wat is de betekenis van Isotonische oplossingen?

1933
2022-01-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Isotonische oplossingen

(scheik.) noemt men opl., die gelijken osmotischen druk uitoefenen.

1916
2022-01-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Isotonische oplossingen

Isotonische oplossingen, - oplossingen van gelijken osmotischen druk. Bij genoegzame verdunning bevatten ze per eenheid van volume evenveel moleculen. Zijn twee oplossingen ieder met een derde i., dan zijn ze het ook onderling.