Synoniemen van invloedrijk

2020-01-24

Invloedrijk

INVLOEDRIJK, bn. (-er, -st), veel invloed hebbende : hij heeft veel invloedrijke vrienden.

2020-01-24

invloedrijk

invloedrijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. een grote invloed uitoefenend Woordherkomst samenstelling van invloed en rijk

2020-01-24

invloedrijk

invloedrijk - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: in-vloed-rijk 1. met veel invloed of macht ♢ Burgemeester Cohen is een invloedrijk persoon Bijvoeglijk naamwoord: in-vloed-rijk ... is invloedrijker dan ... de/het invloedrijke ... Synoniemen machtig Tegenstellingen hulpeloos, machteloos

2020-01-24

BEKA, Johannes de

invloedrijk I4de-eeuws kroniekschrijver. B. Furmerius gaf 1612 de door Suffridus Petrus klaargemaakte tekst te Franeker uit.Zie: Romein, Noord-Ned. Geschiedschr. (Haarlem 1932), 82-88; H. Bruch, Supplement (1956), 24-27.

2019-07-10

parneis

verzorger; bestuurder; invloedrijk persoon.

2019-07-17

opulent

opulent - zeer rijk; vermogend ;invloedrijk.

2017-05-02

New Musical Express

Invloedrijk Engels popweekblad. Kortweg NME genoemd.

2017-06-20

Tycoon

Tycoon - (Eng.), rijk, invloedrijk persoon; magnaat. Donald Regan was op dat ogenblik al jaren een tycoon in de Newyorkse zakenkringen. Knack, 31-07-83 Als juridisch student gold Eman in zijn Leidse jaren als de onverbiddelijke tycoon van het plaatselijke kroegcircuit. Haagse Post, 30-11-85 Gelukkig begon het Nieuwe Ondernemen langzamerhand zijn eigen jonge tycoons op te leveren. Jan Kuitenbrouwer: Lijfstijl, 1990 En Patrick Seale, medewerker van ‘The Observer’ en grand old man van de Bri...

2019-09-20

creatuur

o. schepsel; werktuig v. e. invloedrijk persoon; verachtelijk mens.

2017-05-02

Melody Maker

73 jaar lang een invloedrijk Engels muziekweekblad, ter ziele gegaan in december 2000.

2019-12-29

Pietro Carnesecchi

Geboren 1509 in Florence. Hij was secretaris en tegelijk een invloedrijk vriend van paus Clemens VII. Sinds 1540 kwam hij onder reformatorische invloeden. Eerst door Juan de Valdes en ook door het lezen van Luthers geschriften. De inquisitie hield hem in het oog. Paulus III beschermde hem, maar Paulus IV veroordeelde hem als ketter. Deze stierf echter, voordat zijn vonnis kon uitgevoerd worden. Pius IV, die bevriend was met Carnesecchi, sprak hem weder vrij (1561), maar Pius V wist het daarhee...

2019-09-19

magnaat

m. 1 rijksgrote; oud-adellijke in Hongarije en Polen; 2 invloedrijk man, bv. a. d. beurs.

2017-03-31

Tom Walkinshaw

Deze Schotse oud-coureur (14 augustus 1946, Lanark) werd invloedrijk ondernemer met internationale belangen in autowereld en autosport. Liep zakelijke tegenslagen op en verliet de F1 na het seizoen 2002 (Arrows). Beleefde triomfen als coureur (Europees Kampioen toerwagens 1984), was manager bij de Jaguar-sportwagens en bij Benetton in de F1. Stapte over naar Footwork, het latere Arrows. Pleegde contractbreuk met Jos Verstappen die in 2002 voor Arrows zou uitkomen.

2017-12-12

André Köbben

Reas Johannes Franciscus Köbben is een Nederlands cultureel antropoloog, moralist, en essayist, een invloedrijk leermeester van generaties van Nederlandse antropologen. Ruim twintig jaar later, in een tijd van verregaande universitaire democratisering en na eerdere conflicten rond de maoïstische, niet-westerse socioloog W.F. Wertheim, nam hij in 1976 ontslag om als hoogleraar aan de Universiteit van Leiden het Centrum voor Onderzoek van Maatschappelijke Tegenstellingen op te zetten. Köbbens...

2018-01-17

Koostraat, J. de - Osdorp

Rb. 23-12-1959, 22-7-1964. Jan de Koo (1841-1909), aanvankelijk predikant, later invloedrijk journalist; oprichter van ‘De Groene Amsterdammer’.

2017-07-30

Iskra

De naam van een invloedrijk Russisch emigrantenblad, dat tussen 1900-05 werd uitgegeven door sociaal democraten in Leipzig, München, Londen en Genève. Het Russische woord iskra betekent letterlijk de vonk. In de redactie van het blad zaten onder meer Lenin en Martov. De Iskra speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Russische Sociaal Democratische Arbeiders Partij en de voorbereiding van het congres van 1903, waar het tot een breuk in de partij kwam tussen bolsjevieken en mensj...

2017-04-28

Veuve Clicquot-Ponsardin

Gesticht in 1772. Een groot, zeer gerenommeerd en invloedrijk huis waar een excellente, klassieke champagne wordt gemaakt in een vaste, veelomvattende, volaromatische stijl. De Prestige- Cuvée La Grande Dame is een meesterstuk van volle mildheid, en sinds zijn verschijning in 1996 heeft de Grande Dame Rosé uit 1988 snel erkenning gevonden als een van de beste rosé- champagnes. Een mooi en voornaam etiket; de bijpassende oranje koeltas is ideaal voor de picknick. Nicole-Barbe Clicquot was de b...

2019-12-29

Jean Taffin

Een invloedrijk prediker uit den eersten tijd der Reformatie in de Nederlanden, werd in 1528 te Doornik geboren. Van zijn jeugd is slechts weinig bekend. Vóór zijn overgang tot het Protestantisme was hij o.m. bibliothecaris van Granvelle. Einde 1557 treffen we hem te Antwerpen aan, waar hij in een strijd tusschen Gaspar van der Heyden en Adriaan van Haemstede de partij van den eerstgenoemden koos. Van Antwerpen is hij naar Aken gegaan, alwaar hij eenigen tijd arbeidde in de Waalsc...

2016-12-29

Post-truth

Bij post-truth zijn de omstandigheden, waaronder objectieve feiten, minder invloedrijk in het vormen van publieke opinie, dan een beroep op emotie en persoonlijk geloof. Het verschijnsel post-ruth is niet nieuw. The Nation schrijft dat het woord ‘post-truth’ al in het magazine verscheen in 1992. Hierbij wordt gerefereerd door de Servisch-Amerikaanse auteur Steve Tesich naar de Iran-Contra-affaire van 1986, waarbij de Amerikaanse president Reagan ontkende dat er wapens waren verkocht aan Iran...

2019-06-05

Alfred Döblin

Pseud. Linke Poot, Duitsch prozaschrijver van de Expressionistische richting, hoewel niet in den stijl van deze school; tevens invloedrijk essayist; * 10 Aug. 1878 te Stettin. Voorn. werken: Die drei Sprünge des Wanglun (1915): Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine (1918); Der schwarze Vorhang (1919); Wallenstein (1920); Berge, Meere und Giganten (1924); Manas (epos, 1927); Berlin Alexanderplatz (1930); Wissen und Verandern 1931).