Wat is de betekenis van Invalshoek?

2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

invalshoek

invalshoek - Zelfstandignaamwoord 1. de richting vanwaaruit je iets bekijkt Je kunt de embryowet bekijken vanuit een juridische en vanuit een medische invalshoek. De bioloog zag al het menselijk gedrag vanuit een evolutionaire invalshoek. W...

Lees verder
2018
2023-02-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

invalshoek

invalshoek - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-vals-hoek 1. de manier waarop je een probleem benadert ♢ mijn invalshoek is: direct naar de kern gaan Zelfstandig naamwoord: in-vals-hoek de invalshoek ...

Lees verder
2017
2023-02-07
Journalisten en zetters

Jargon & Slang van Journalisten en zetters

Invalshoek

Invalshoek - manier waarop men een probleem benadert, beoordeelt. Sleutelwoord bij reportages. Eigenlijk de kapstok waaraan men een bepaald verhaal ophangt. Vooral bij tijdschriften is de invalshoek belangrijk, omdat zij het verhaal dat de krant brengt op een totaal andere manier moeten presenteren.

2009
2023-02-07
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

invalshoek

(de; -en) - de hoek tussen de lijn van de downswing en de grond, syn. angle of approach, aanvalshoek. • Verreweg de meeste golfers nemen een zodanige positie in ten opzichte van de bal dat ze het zichzelf zo goed als onmogelijk maken om tijdens hun golfswing de correcte invalshoek te creëren. Golf, en dan vooral bunkerspel, is niets anders dan het...

Lees verder
1993
2023-02-07
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Invalshoek

Hoek die de zonnestralen maken met het aardoppervlak. Op hoge breedte (richting polen) is deze hoek kleiner dan op lage breedte. De invalshoek is van grote invloed op de heersende temperatuur. Twee factoren spelen daarbij een belangrijke rol. Als de zonnestralen loodrecht invallen, verwarmen ze een kleiner stuk aardoppervlak dan wanneer ze schuin i...

Lees verder
1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

invalshoek

m. (-en), hoek van inval, (luchtvaart) bij een vleugel, staartvlakken, propellerblad of rotor van een hefschroefvliegtuig, de hoek tussen de vleugelkoorde en de stromingsrichting van de ongestoorde luchtstroming (→instelhoek; afb.); (optica) de hoek tussen de normaal en de invallende straal.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Invalshoek

m. (-en), hoek van inval, zie ald.

1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Invalshoek

hoek die de op een oppervlak vallende lichtstraal maakt met de normaal (loodlijn) van dat oppervlak.

1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Invalshoek

de hoek, die een lichtstraal bij terugkaatsing maakt m/d verticaal o/li punt v. inval.

1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Invalshoek

1° (natuurk.) de hoek, gevormd door een invallenden lichtstraal met de normaal (loodlijn) op het oppervlak, waarop de straal invalt. 2° (Lucht v.) De hoek tusschen vleugel en voortbewegingsrichting van een vliegtuig. De i. moet zeer klein worden gehouden (niet meer dan enkele graden), ten einde den weerstand van den vleugel zooveel mogelijk...

Lees verder
1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

invalshoek

('invals) m. (-en) Natk. hoek die een licht-, geluidstraal enz. maakt met de loodlijn op het punt van inval.

1916
2023-02-07
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Invalshoek

Noemt men de hoek waaronder een bepaald vlak getroffen wordt door bijv. een lichtstraal, een projectiel, enz.

1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Invalshoek

Invalshoek, - 1) hoek, die een straal bij een trillende beweging, bv. een lichtstraal, maakt met de loodlijn op het vlak, waarop de straal invalt. Er wordt ook wel gesproken van hoek van inval. 2) hoek, gevormd door het laatste, als recht beschouwde, deel der kogelbaan en de horizontale lijn. In plaats van deze laatste wordt ook wel de raaklijn gen...

Lees verder