Wat is de betekenis van inslaan?

2023-12-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

inslaan

inslaan - Werkwoord 1. ergatief met grote snelheid met een stilstaand voorwerp in botsing komen De bom sloeg in in de achterkant van het huis''. 2. (ditr) iets ~ met een slag iets naar binnen toe doen verbuigen of breken De woeste krijger sloeg zij...

2023-12-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

inslaan

inslaan - onregelmatig werkwoord uitspraak: in-slaan 1. het kapot slaan ♢ in geval van nood moet u dit ruitje inslaan 2. er een voorraad van aanleggen ♢ hij heeft 10 kilo appels ingeslagen...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-01
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Inslaan

v., ynslaen, ynbûkje; (van voorraad), yn-, opslaen.

2023-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Inslaan

(sloeg in, heeft en is ingeslagen), I. overg., 1. in iets slaan: door slaan indrijven: sla, die paal nog wat dieper in; — door slaan aanbrengen in: een ijkmerk inslaan; 2. in, tussen iets brengen; — (wev.) de ketting inslaan, hetz. als inschieten; — (boekdr.) (het zetsel) vastzetten in de drukvorm; 3...

2023-12-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

inslaan

sloeg in, h. (1, 2, 3, 4, 6), i. (5, 6, 8) ingeslagen (1 door slaan indrijven; in iets slaan; 2 door slaan stuk maken, vernietigen; 3 opdoen, inkopen; 4 verkleinen, verkorten, inkorten; 5 opwandelen, opgaan; 6 met kracht neervallen; 7 Z.-N. naar binnen slaan, eten; 8 inz. Z.-N. van ziekten: naar binnen keren): 1. ergens een spijker inslaan; 2. een...

2023-12-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

inslaan

('in) (sloeg in, ingeslagen) I. (heeft) 1. Wev. in de ketting slaan, inschieten. 2. door slaan indrijven : nagels, palen, pennen, spijkers -. 3. door slaan breken, verbrijzelen, vernietigen : de ruiten of de glazen werden ingeslagen; een vat de bodem -; iemand de hersens —; de kruin, de kop -. → bodem, glas. 4. inkopen inz. grot...

2023-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

inslaan

(sloeg in, heeft en is ingeslagen), I. (overg.) 1.in iets slaan; door slaan indrijven: sla die kram nog wat dieper in; 2. door slaan aanbrengen in: een ijkmerk —; 3. in, tussen iets brengen; (weverij) de ketting -, hetzelfde als inschieten; (boekdrukkerij) (het zetsel) vastzetten in de drukvorm; 4. naar binnen slaan of vouwen; omslaan, in...

2023-12-01
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Inslaan

Inslaan - opdoen van voorraad of levensbehoeften.

2023-12-01
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Inslaan

INSLAAN, (sloeg in, heeft en is ingeslagen), in iets slaan; door slaan indrijven : sla dien paal nog wat dieper in; — in, tusschen iets brengen (wev.): den ketting inslaan (zie inschieten); — naar binnen slaan; omslaan, inleggen (kleerm., naaist.): als de mouwen te lang zijn, kan ik ze wel wat inslaan; — vouwen inslaan, inleggen...

2023-12-01
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Inslaan

Inslaan, bw. ow. onr. door slaan indrijven (eenen paal, eenen spijker enz.); door inslaan breken; een vat den bodem -; de glazen -; voorraad opdoen (b.v. bier enz.); (fig.) den bodem -, eene zaak doen mislukken, een einde aan iets maken; omslaan, inleggen (kleedingstukken die te wijd of te lang zijn); vouwen - (maken); eenen draad - (onder het brei...