Wat is de betekenis van Inschrijving?

2019
2022-11-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

inschrijving

inschrijving - Zelfstandignaamwoord 1. de daad van het inschrijven De inschrijving van de nieuwe studenten kostte aardig wat tijd. 2. een document waarmee men zich opgeeft of inschrijft We hebben al heel veel inschrijvingen ontvangen. Woord...

Lees verder
2018
2022-11-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

inschrijving

inschrijving - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-schrij-ving 1. schriftelijke opgave dat je ergens aan meedoet ♢ de inschrijving voor de wedstrijd sluit maandag Zelfstandig naamwoord: in-schrij-ving de inschrijving...

Lees verder
2017
2022-11-27
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Inschrijving

Inschrijving is het proces waarbij de ter inschrijving aangeboden stukken worden opgenomen in de openbare registers.

2013
2022-11-27
Steunpunt Architectuuropdrachten

Steunpunt Architectuuropdrachten

Inschrijving

Inschrijving door inschrijver; door inzending van het inschrijvingsformulier en de daarin gevraagde stukken doet de inschrijver een in zijn ogen gepaste aanbieding voor de opdracht van de aanbestedende dienst.

1990
2022-11-27
BDI

BDI terminologie

inschrijving

1. van aanwinsten: handeling waarbij aanwinsten na controle van de bestelling worden geregistreerd in het aanwinstenregister of stamboek. - aanwinstenregistratie [f]. 2. van tijdschriftnummers: handeling waarbij elke ontvangen aflevering van een tijdschrift wordt geregistreerd in de tijdschriftenadministratie. - tijdschriftenregistratie [f|. 3. van...

Lees verder
1990
2022-11-27
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

inschrijving

inschrijving - Toetreden als lid met bijbehorende toegang tot bepaalde privileges, met name een studie aan een hogeschool of universiteit.

1981
2022-11-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Inschrijving

1. een speciale vorm van veiling die vooral gebruikelijk is in de handel in Indonesische tabakssoorten. De koper geeft de prijs die hij bereid is te betalen, in een gesloten envelop aan de importeur. De partij wordt dan aan de hoogste bieder toegewezen; 2. schriftelijke aanbieding om bepaalde bouwwerkzaamheden uit te voeren; zie aanbesteding.

Lees verder
1973
2022-11-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

inschrijving

v. (-en), het inschrijven; het opnemen in een register enz.; — van een hypotheek (in de daartoe bestemde openbare registers); van nieuwe leerlingen; intekening: inschrijvingen op het grootboek der nationale schuld; het zich-opgeven tot deelneming aan een lening, een verkoping, tot het verrichten of leveren van iets enz. (e): de is opengesteld...

Lees verder
1952
2022-11-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Inschrijving

s., ynskriuwing, -tekening; (bij aanbesteding), (yn)skriuwing, oannimming.

1950
2022-11-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Inschrijving

v. (-en), het inschrijven; het opnemen in een register enz.: inschrijving van een hypotheek (in de daartoe bestemde openbare registers); inschrijving van nieuwe leerlingen', — intekening: inschrijvingen op het grootboek der nationale schuld; — het zich opgeven tot deelneming aan een lening, een verkoping, tot het verr...

Lees verder
1937
2022-11-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

inschrijving

v. inschrijvingen (het inschrijven, inz. intekening): inschrijving in het Grootboek der nationale schuld; aandelen bij vrije inschrijving plaatsen, de oude aandeelhouders hebben geen claim, z. ald.; een inschrijving openen.

1933
2022-11-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Inschrijving

(banktechnisch), ➝ Emissie.

1916
2022-11-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Inschrijving

Inschrijving - Op aanbesteding, zie aldaar; op leeningen enz., zie EMISSIE; in openbare registers, zie REGISTERS; ter rolle, zie ROL.

1910
2022-11-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Inschrijving

Inschrijving - verkooping, waarbij de reflectanten [vóór een bepaald uur op een vastgestelden dag gesloten biljetten inleveren, vermeldende den prijs, dien zij voor het aangebodene willen betalen. Ook gelegenheid voor gegadigden op een leverantie (veelal aan openbare lichamen, stichtingen etc.) om de koopsom te noemen, tegen welke zij bereid zijn,...

Lees verder
1898
2022-11-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Inschrijving

INSCHRIJVING, v. (-en), aan-, op-, inteekening : inschrijvingen in het grootboek der nationale schuld; — deelneming (aan eene leening enz.); — aanbesteding bij inschrijving; deze boomgaard wordt bij inschrijving verpacht.

Lees verder