Wat is de betekenis van inprenten?

2019
2021-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

inprenten

inprenten - Werkwoord 1. diep in het geheugen vastleggen Hij had vaders raad goed ingeprent. Woordherkomst van het Middelnederlandse woord inprenten, samenstelling van in(bijwoord) en prenten(werkwoord)

Lees verder
2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

inprenten

inprenten - regelmatig werkwoord uitspraak: in-pren-ten 1. ervoor zorgen dat je het heel goed weet ♢ je moet de spelling van dit woord inprenten Regelmatig werkwoord: in-pren-ten ik prent in (... ik inprent)...

Lees verder
1974
2021-01-20
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

inprenten

leerproces (vooral bij vogels), vastleggen van geheugenbeeld, vooral tijdens gevoelige periode; blijft het gehele leven, bv. bepaalde kenmerken van soortgenoten of milieu-elementen. Elk groot, bewegend voorwerp kan worden ingeprent, vaak door het te volgen, bv. de ouders, een ander dier, een persoon of een object.

1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

inprenten

(prentte in, heeft ingeprent), (overg.) indrukken; (fig.) door onderricht of vermaning iets diep en vast in iemands gemoed of geest laten doordringen: hij heeft zijn zoon van jongs af aan ingeprent, dat arbeid adelt: minder gewoon voor: aanpraten, wijsmaken; zich iets -, zichzelf ervan doordringen.

1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Inprenten

(prentte in, heeft ingeprent), indrukken; meest fig.: door onderricht of vermaning iets diep en vast in iem.’s gemoed of geest doen indringen: hij heeft zijn zoon van jongs af aan ingeprent, dat arbeid adelt; minder gewoon voor: aanpraten, wijsmaken; — zich iets inprenten, zichzelf er van doordringen.

1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Inprenten

INPRENTEN, (prentte in, heeft ingeprent), door herhaalde leering diep indrukken: hij heeft zijn zoon van jongs af aan ingeprent. dat arbeid adelt. INPRENTING, v. (-en).

1898
2021-01-20
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Inprenten

zie Inboezemen.