Wat is de betekenis van Inkt?

2023-09-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

inkt

inkt - Zelfstandignaamwoord 1. (teken- en schrijfmateriaal) een gekleurde vloeistof waarmee geschreven wordt Het tekenen met penseel en inkt geeft een prachtige lijn maar fouten zijn nauwelijks te corrigeren. inkt - Werkwoord 1. enkelvoud tegenwoordige tijd van inkten 2. geb...

2023-09-27
Historische collectie Nederland begrippenlijst

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

inkt

Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningenof overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. Tot het eind van de 19de eeuw werd inkt droog aangeleverd, in de vorm van een tablet of staafje dat naa...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Inkt?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-27
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

inkt

inkt - zelfstandig naamwoord 1. gekleurde vloeistof om mee te schrijven ♢ deze vulpen moet je vullen met inkt Zelfstandig naamwoord: inkt de inkt

2023-09-27
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

inkt

- veel inkt doen vloeien, veel pennen in beweging brengen. Over wat er precies fout liep, zal nog veel inkt vloeien maar het lijkt vast te staan dat het op verschillende terreinen fout zat, strekkende van Argentinië tot Scandinavië over de Verenigde Staten. - DS, 01-03-2003.

2023-09-27
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

inkt

zwarte of gekleurde vloeistof waarmee men schrijft of tekent.

2023-09-27
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

inkt

inkt - Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningenof overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. Tot het eind van de 19de eeuw werd inkt droog aangeleverd, in de vorm van een tablet of staafje...

2023-09-27
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Inkt

oplossing van kleurstoffen in water waaraan een verdikkingsmiddel (b.v. Arabische gom) en een conserveringsmiddel (b.v. carbolzuur) is toegevoegd. Op het papier blijven de kleurstoffen achter (ze worden opgezogen) en het kleurloze oplossingsmiddel verdampt. Galnoteninkt bevat een uit galappels verkregen blauwe kleurstof, rode inkt bevat de rode kle...

2023-09-27
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Inkt

s., inket.

2023-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Inkt

m. (-en), 1. gekleurde, inz. zwarte, vloeistof waarmee men schrijft: een flesje inkt; zo zwart als inkt, zeer zwart; rode, blauwe inkt; pen en inkt (ook als woordklank waarmee men het gejank van een hond weergeeft); — onzichtbare, sympathetische inkt, waarmede men letters schrijft die niet dadelijk zichtbaar zijn, maar da...

2023-09-27
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Inkt

de naam voor de zwarte of gekleurde oplossing of suspensie van de meest uiteenlopende stoffen, waarmee men gewoon is tekens te maken op papier of andere materialen (schrijven, tekenen, stempelen, drukken enz.).

2023-09-27
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Inkt

is de zwarte of gekleurde oplossing of suspensie, die voor het schrijven, drukken, stemden, enz. wordt gebruikt. Reeds eeuwen voor het begin van onze jaartelling was inkt bekend en werd hij in China en Egypte toegepast, hetgeen o.a. uit Egyptische papyri van 2000 jaar v. Chr. blijkt. De samenstelling van deze inkten komt die van de Oostindische ink...

2023-09-27
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Inkt

Vloeistof voor kinderen om aan goed en vingers te smeren.

2023-09-27
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

inkt

m. (soorten) inkten (vloeistof, waarmee men schrijft, tekent, drukt, zonder nadere aanduiding, altijd een zwarte vloeistof): er is schrijfinkt, drukinkt en tekeninkt van allerlei kleur; hoe komt die inkt aan je vingers? zo zwart als inkt; pen en inkt! Oost-Indische inkt, tekeninkt, oorspr. van China, bereid uit droge zwarte verfstof in langwerpige...

2023-09-27
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Inkt

vloeistof om te schrijven of te drukken. schrijfinkt bestaat veelal uit ijzerzouten met → galluszuur; O.-I. inkt uit zeer fijne roetsoorten, in lijmwater gesuspendeerd; lithografische L, evenals drukinkt, uit vetten met kleurstof of zwartsel.

2023-09-27
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Inkt

Gewone blauwzwarte schrijfinkt is een oplossing van ferro-zouten van diverse looi- en galluszuren, welke zuren uit galappels gewonnen worden. Op papier uitgevloeid, gaan deze zouten door de zuurstof van de lucht in de overeenkomstige ferrizouten over, welke diepzwart gekleurd en zeer bestendig zijn. Aan i. wordt bovendien nog een anilinekleurstof t...

2023-09-27
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

inkt

m. (-en) [Mlat. encaustum] 1. Eig. gekleurde inz. zwarte vloeistof waarmede men schrijft, tekent, drukt: zo zwart als -; rode, blauwe, gele enz. -; pen en -; Oostindische -, duurzame inkt bij het tekenen en schilderen gebruikt; sympatetische -, waarmede men letters schrijft die niet dadelijk zichtbaar zijn maar dit eerst door een bewerking b. v. ve...

2023-09-27
Encyclopaedie voor de huisvrouw

Vrouwenrubriek Algemeen Handelsblad (1928)

Inkt

Om inkt voor schimmel te bewaren, giet men een enkelen druppel creosoot op een flesch inkt.

2023-09-27
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Inkt

Het schrijfmiddel van alle beschaafde volken der Westerse cultuur is inkt. Wij zeggen erbij Westerse, omdat bij sommige Oosterse volken een schrijfwijze bestaat, waarbij de karakters niet worden geschreven, doch met een penseel geschilderd. De daarbij gebruikte vloeistof is dan ook meer verf dan inkt.Er zijn vele soorten van inkt. De samenstelling...

2023-09-27
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Inkt

is de algemeen gebruikelijke naam voor de zwarte, eventueel gekleurde vloeistof, die gebruikt wordt om te schrijven. Bij het schrijven geschiedt een scheikundige werking, welke bij goede inkt aldus verloopt, dat een duurzaam zwart (eventueel gekleurd) schrift ontstaat. In den tegenwoordigen tijd is ijzergalluszuur hoofdbestanddeel van de inkt, in d...

2023-09-27
Woorden en uitdrukkingen verklaard

Dr. C.H. PH. Meijer (1919)

Inkt

mnl. inc, inct, int; ook later en nu nog in dial. komen die vormen voor; uit ofra. enque, later encre, uit grie. enkaustron.