Wat is de betekenis van industriegrond?

2024-05-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

industriegrond

grond voor industriebedrijven. perceel waarop industriebedrijven zijn gevestigd of dat voor de vestiging daarvan wordt bestemd; stuk grond voor industriebedrijven. Voorbeelden: De meeste textielbedrijven zijn tegen wil en dank zonevreemd geworden. Zij waren als eerste gevestigd op de industrieterreinen, maar maakten dan mee dat de in...