2020-02-25

Ijzergieterij

Ijzergieterij - Cost accounts, with special reference to those of an engineer and ironfounder. J. W. Best, F. C. A. (2 nd. Ed., 125 p. p., 8vo.)

2020-02-25

IJzergieterij

omvat het maken van modellen, het boetseeren van den vorm en het smelten en gieten van het ijzer. De vorm, van vormzand, bevindt zich gewoonlijk in den grond; hij is dikwijls zeer ingewikkeld en behoeft niet „lossend” te zijn: men kan bijv. een voorwerp in den vorm van een flesch gieten met behulp van een kern, welke op een stukje gietijzer in den buitenvorm staat; tenslotte wordt de kern vergruizeld. Het smelten van het ijzer geschiedt vaak in een koepeloven, een soort schachtoven,...