Wat is de betekenis van idool?

2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

idool

idool - Zelfstandignaamwoord 1. een persoon die verheerlijkt wordt. Het idool trad voor duizenden mensen op in de concerthal. 2. (religie) persoon of voorwerp dat als een godheid wordt aanbeden.

Lees verder
2018
2022-12-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

idool

idool - zelfstandig naamwoord uitspraak: i-dool 1. iemand die aanbeden wordt, met wie je dweept ♢ Michael Jackson was het idool van veel jongeren Zelfstandig naamwoord: i-dool het idool ...

Lees verder
2002
2022-12-04
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

idool

Een idool is: 1) een driedimensionaal beeld van een dier of mens waaraan men een magische werking toeschreef, bijv. de vruchtbaarheid, zowel figuratief, non-figuratief als tussenvorm; 2) tegenwoordig een persoon waarmee je dweept.

1994
2022-12-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Idool

[Lat. idola, van Gr. eidoolon = beeld, schim, spook, van eidos = voorkomen, gestalte, van stam (w)id- = zien] afgod (ook fig.).

1993
2022-12-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Idool

aanbedene; afgod(sbeeld)

1990
2022-12-04
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

idool

idool - Beelden van een godheid die als voorwerp van aanbidding worden gebruikt; de term wordt meestal in specifieke zin gebruikt om onderscheid aan te brengen tussen een niet-christelijk object en christelijke beelden. Gebruik 'icoon' voor een christelijk beeld dat als heilig wordt beschouwd. Gebruik 'cultusbeeld' voor een oud-...

Lees verder
1981
2022-12-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Idool

afgod(-sbeeld); ook vals ideaal.

1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

idool

[➝Gr. eidolon, beeld], o. (idolen), 1. beeld dat voor cultische doeleinden gebruikt wordt, godenbeeld; 2. afgod; (ook) een figuur waar men idolaat van is: popidool; 3. drogreden, in de betekenis die de filosoof F.Bacon in de 17e eeuw aan het begrip gaf.

Lees verder
1962
2022-12-04
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Idool

vruchtbaarheids-idool, Z. MoederGodin.

1955
2022-12-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Idool

afgodsbeeld, afgod.

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Idool

(<Fr.), o. (idolen), afgodsbeeld, afgod, ook fig.

1948
2022-12-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

idool

o. afgodsbeeld, afgod, vals Ideaal.

1937
2022-12-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

idool

o. idolen (Fr. idol, Lat. idolum, Gr. eidolon: afgod[sbeeld]): fig. Jan, haar idool.

1930
2022-12-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

idool

(i'do:l) o. (idolen) [Fr. < Gr. eidolon] I. Eig. afgod. II. Metf. 1. afgodsbeeld. 2. hartstochtelijk vereerde, beminde : Jacques is haar -.

Lees verder
1925
2022-12-04
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

idool

Door Baco gebruikt ter aanduiding van de aangeboren of verworven menschelijke vooroordeelen, die door de verkeerde voorstellingen welke zij wekken, ’s menschen juist inzicht in den weg staan en derhalve moeten bestreden worden. Als zoodanig noemt Baco er in 't bizonder een viertal, die zich b.v. voordoen wanneer wij den naam van een zaak...

Lees verder
1908
2022-12-04
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Idool

afgodsbeeld.

1906
2022-12-04
wink

Wink's vreemde woordenboek

Idool

o. Fr., afgodsbeeld, voorwerp van (afgodische) aanbidding.

1898
2022-12-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Idool

IDOOL, o (idolen), afgodsbeeld, afgod.