Wat is de betekenis van Historie?

2024-07-18
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-18
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

historie

historie - Zelfstandignaamwoord 1. verhaal 2. (wetenschap) geschiedenis van een volk, een land enz 3. zaak, aangelegenheid

2024-07-18
Danny Greefhorst

Director at ArchiXL

Historie

De mate waarin historische gegevens aanwezig zijn. (specialisatie van compleetheid) Dit heeft betrekking op dat gegevens op elk moment waarover een dataset uitspraken doet een geldige waarde moeten hebben. Er mogen als het ware geen gaten in de tijd ontstaan. Elke relevante toestandsverandering van een object zou zijn weerslag moeten vinden in de r...

2024-07-18
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

historie

historie - zelfstandig naamwoord uitspraak: his-to-rie 1. verhaal over iets dat gebeurd is ♢ heeft hij deze historie verzonnen? Zelfstandig naamwoord: his-to-rie de historie

2024-07-18
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

historie

De tijd waaruit schriftelijke bronnen beschikbaar zijn.

2024-07-18
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Historie

Geschiedenis, de tijd waarover we geschreven bronnen hebben.

2024-07-18
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Historie

[Lat. historia, Gr. historia = uitvorsing, door navraag verkregen kennis, geschiedverhaal] geschiedenis; wat voorbij is (dat is -); verhaal van gebeurtenis (een oude-): natuurlijke -, oude naam voor plant- en dierkunde.

2024-07-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Historie

geschiedenis; verhaal

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-18
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

historie

geskiedenis.