Wat is de betekenis van Historie?

2020
2020-10-31
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

historie

historie - Zelfstandignaamwoord 1. verhaal 2. (wetenschap) geschiedenis van een volk, een land enz 3. zaak, aangelegenheid

Lees verder
2017
2020-10-31
Danny Greefhorst

Director at ArchiXL

Historie

De mate waarin historische gegevens aanwezig zijn. (specialisatie van compleetheid) Dit heeft betrekking op dat gegevens op elk moment waarover een dataset uitspraken doet een geldige waarde moeten hebben. Er mogen als het ware geen gaten in de tijd ontstaan. Elke relevante toestandsverandering van een object zou zijn weerslag moeten vinden in de r...

Lees verder
2009
2020-10-31
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

historie

De tijd waaruit schriftelijke bronnen beschikbaar zijn.

2004
2020-10-31
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Historie

Geschiedenis, de tijd waarover we geschreven bronnen hebben.

1994
2020-10-31
Muiswerk

Woordenboek van Muiswerk Educatief

historie

historie - zelfstandig naamwoord uitspraak: his-to-rie 1. verhaal over iets dat gebeurd is ♢ heeft hij deze historie verzonnen? Zelfstandig naamwoord: his-to-rie de historie

Lees verder
1948
2020-10-31
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

historie

v. geschiedenis, gebeurtenis,

1939
2020-10-31
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Historie

Een geschiedenis, die niemand zich aantrekt.

1916
2020-10-31
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

historie

v. (-s, -riën), 1. verhaal van wat gebeurd is of geacht wordt gebeurd te zijn, verhaal: een vermakelijke —; de van Reintje de Vos; 2. schriftelijk verhaal van de geschiedenis van een volk, een land enz., geschiedverhaal: — van Frankrijk; vroeger vaak in het mv.: Hoofts Nederlandse Historiën; thans in collect. opvatting, het g...

Lees verder
1914
2020-10-31
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

historie

historie - v., geschiedenis, voorval, gebeurtenis.

1898
2020-10-31
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Historie

HISTORIE, v. (...riën, -s), geschiedenis, hetgeen gebeurd is, voorval: de Nederlandsche historiën werden beschreven door Hooft; — (ook) het geregeld verhaal hetgeen eertijds is geschied: de vaderlandsche historie; — de beschrijving van het leven van een mensch of dier, enz.: ik zal u zijne historie vertellen; — de natuur...

Lees verder
1870
2020-10-31
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Historie

Zie Geschiedenis.