2020-02-20

Het voorm. wees- en armenhuis in Winkel

(Bosstraat 36) kwam in 1872 tot stand met flauw hellend dak en gesneden windveren en diende tot 1912 als zodanig. Vanaf 1928 was het geruime tijd een bejaardentehuis.