Synoniemen van Hersens

2020-01-26

Hersens

Schedelvulling, waarvan 't gebruik vrijwel onbekend is. — Voor gebruiksaanwijzing, raadpleeg kookboek.

2020-01-26

hersens

hersens - zelfstandig naamwoord uitspraak: her-sens 1. centrum van zenuwstelsel onder je schedel ♢ gebruik je hersens, dan weet je het wel! 1. een goed stel hersens hebben [intelligent zijn] 2. je hersens pijnigen [je best doen om je iets te herinneren]

 • 2020-01-26

  Hersens

  1. houje-,hou je mond! Syn. broodmolendicht! 2. in zijn - geprikt,zie in zijn harses geprikt. 3. zijn - laten klapperen,nadenken. Meestal imperatief: laat toch je hersens eens klapperen.Vgl. de volgens hetzelfde stramien geborduurde uitdr. zijn handjes laten wapperen.

  2020-01-09

  Een kronkel in je hersens hebben

  vreemde gedachtes hebben

  2017-03-29

  Waar hersens zijn, kan geen haar groeien

  Verstandige mensen zijn vaak kaal.

  2019-09-20

  cerebraal

  de hersens betreffende, van de hersenen.

  2018-09-12

  Hersenen

  HERSENEN, HERSENS, gew. ook HARSENEN, HARSENS, v. mv. (ontl.) de in de schedelholte gelegen weeke zenuwmassa, die het uitgangspunt is van alle gewaarwordingen de groote en kleine hersenen, met het verlengde merg de hoofdafdeelingen der hersenen; — iem. de hersens inslaan, hem doodslaan; — (als zetel van het verstand): hij heeft goede hersenen, kan flink denken, goed leeren, is schrander; `t is of ze geen hersens heeft, van iem. die niet nadenkt; hoe kan het in gezonde hersens opkomen !, het...

  2017-06-21

  Bloedkanker

  krijg de - achter je hart/in je hersens platte Amsterdamse verwensing. Syn. krijgde muizenhuig; krijg de rattenkanker; krijg het schuift; krijg een koperen kind (dan ken je je rot poetsen)enz. Wat een kuttekoppen hier! Godskolere, krijg ook allemaal de bloedkanker in je harses! Stelletje tyfuslijers! (Harry Mulisch: Hoogste tijd, 1985)

  2020-01-02

  Leeghoofd

  dom, oppervlakkig persoon. Eigenlijk: iemand zonder hersens. Deze schetsen zullen onze geheele letterkundige wereld niet in rep en roer brengen, hetzij uit vreugde over een nieuw verrezen schitterende ster, hetzij uit ergernis over een vermeten war- of leeghoofd... (De Groene Amsterdammer, 28/11/1886)

  2019-10-14

  Huwelijksstaat

  Aanbevelenswaardig voor wie veel of geen hersens heeft.

  2019-09-19

  glioom

  gezwel In de hersens of op t oog.

  2020-01-02

  zaagselhoofd, zaagselkop

  sufferd, stommeling. Eigenlijk ‘hoofd gevuld met zaagsel’ (in plaats van hersens). Het WNT citeert C.J.A. van Bruggen (Een goed huwelijk, 1918).Pah! de politie JULLIE zoeken? Voor diefstal van knikkers zeker, of voor belletje trekken aan een juwelierswinkel. Goeie glorietoeters! Ik had beter een stelletje kinderen van de HBS kunnen huren met slechte cijfers voor gedrag. Dan was ik beter af geweest dan met jullie zaagselhoofden. (Willy van der Heide, Een speurtocht door Noord-Afrika,...

  2019-10-14

  Okkernoot

  Vrucht in de vorm van hersens — kan ook niet denken.

  2019-09-19

  introjectie-hypothese

  v. onderstelling, volgens welke de hersens niet het centrum onzer gewaarwordingen zijn.

  2019-10-14

  Schietmasker

  is voorgeschreven bij het slachten van dieren. Er zijn verschillende soorten, nl. de schietmaskers, waarbij een kogel in de hersens van het dier wordt geschoten en die waarbij door ontspanning van een veer een scherpe pen met groote kracht in de hersens dringt. De monding van het apparaat is zoo verbreed, dat het stevig op het voorhoofd van het dier kan worden geplaatst. De ontlading of ontspanning geschiedt veelal door met een houten hamer op een knop te slaan.

  2018-09-01

  Brein

  BREIN, o. hersens; — (hg.) verstand: een helder brein; dat komt niet uit zijn brein, dat heeft hij zelf niet bedacht.

  2019-06-06

  brein

  brein - o. (g. mv.), hersens als zetel van het verstand: door iemands spoken, hem door het hoofd gaan; (fig.) verstand: een helder —; dat komt niet uitzijn —, dat heeft hij zelf niet bedacht; hij is het van de organisatie, hij heeft alles uitgedacht; een elektronisch —, een elektronisch werkende machine voor

  2020-01-02

  zultkop

  domoor; iemand met een dikke kop, die er dom uitziet; leeghoofd. Eigenlijk ‘iemand wiens hoofd gevuld is met zult in plaats van hersens’. Want eigenlijk is die vent een zultkop. (Simon Carmiggelt, Klein beginnen, 1950) Hugo Borst van VI ging op tilt toen hem doorgang werd geweigerd door weer een andere zultkop van Hoogenboom. (Nieuwe Revu, 01/03/1990)

  2019-06-06

  boventuig

  boventuig - o. (-en), het gehele tuig van een schip met inbegrip van de zeilen, boven de ondermasten; (fig.) hersens, ‘bovenkamer’.

  2018-09-19

  Lorre

  Lorre v. naam, waarmede men de papegaaien aanspreekt. LORRETJE, o. (-s); (spr.) hij is van lorretje (in zijne hersens) gepikt, hij is onnoozel.