2020-01-22

Heeft

Heeft, blijft de echo van elk object nog te zien terwijl de antenne al weer verder is gedraaid. men krijgt op het scherm als het ware een plattegrond van alle voorwerpen die in de omgeving boven de waterspiegel uitsteken -

2020-01-22

Heeft

HEEFT, m. (-en), soort van windas om de kap van een hooiberg op te winden.

2020-01-22

heeft

heeft - Werkwoord 2. tweede persoon (alleen U) en derde persoon enkelvoud van hebben Hij heeft. U heeft.

2017-12-04

heeft door

heeft door - Werkwoord 2. tweede persoon (alleen U) en derde persoon enkelvoud van doorhebben Hij/ zij/ het heeft door. U heeft door.

2017-12-04

heeft beet

heeft beet - Werkwoord 2. tweede persoon (alleen U) en derde persoon enkelvoud van beethebben Hij/ zij/ het heeft beet. U heeft beet.

2017-12-04

heeft lief

heeft lief - Werkwoord 2. tweede persoon (alleen U) en derde persoon enkelvoud van liefhebben Hij/ zij/ het heeft lief. U heeft lief.

2017-12-04

heeft over

heeft over - Werkwoord 2. tweede persoon (alleen U) en derde persoon enkelvoud van overhebben Hij/ zij/ het heeft over. U heeft over.

2017-12-04

heeft plaats

heeft plaats - Werkwoord 2. derde persoon enkelvoud van plaatshebben Hij/ zij/ het heeft plaats.

2017-12-04

heeft aan

heeft aan - Werkwoord 2. tweede persoon (alleen U) en derde persoon enkelvoud van aanhebben Hij/ zij/ het heeft aan. U heeft aan.

2017-03-31

Petrus heeft de week

Petrus heeft de week - het is slecht weer, dus geen exercitie vandaag. Vgl.

2019-02-02

Bedelen (bedeelde, heeft bedeeld)

Bedelen (bedeelde, heeft bedeeld) - 1. aan iemand als zijn deel toewijzen: iemand ruim —; (fig.) hij is rijk bedeeld, met veel geestesgaven of rijkdommen toegerust; 2. aan de behoeftigen een vaste uitdeling geven: bedeeld worden.

2017-03-31

Paulus heeft de week

Paulus heeft de week - uitdrukking om aan te geven dat het mooi weer is en dat betekent: exerceren. Vgl. Petrus heeft de week.

2019-02-02

Bedelen (bedelde, heeft gebedeld)

Bedelen (bedelde, heeft gebedeld) - 1. aalmoezen vragen voor zijn levensonderhoud: uit gaan; 2. aanhoudend en bij herhaling of deemoedig om iets vragen; om iets —, smekend vragen.

2020-01-09

Nakaarten heeft geen zin

men moet niet doorgaan met doorzeuren over iets wat al geweest is

2018-08-17

paling, ze heeft - gegeten

Ze is zwanger. Het WNT citeert A. de Cock (‘Spreekwoorden en Zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk’. 1911). Zie ook: in blijde* verwachting zijn.

2017-03-29

Jeugd heeft geen deugd

Jonge mensen weten zich vaak niet te beheersen.

2020-01-09

Elk huisje heeft z'n kruisje

ieder gezin heeft eigen zorgen en problemen

2017-03-01

Johannes Die Veel Geleden Heeft

Johannes Die Veel Geleden Heeft was een heilige die in het Holenklooster van Kiev heeft geleefd. Hij is na 1160 overleden. Zijn feestdag is op 18 juli. Op iconen (meestal iconen die een speciale band met het Holenklooster hebben) wordt hij als een lijdende man met een ontbloot bovenlijf voorgesteld.

2018-08-17

clown; de - heeft een bloedneus

Zij heeft haar menstruatie. Een verwijzing naar de rode kleur van het (menstruatie)bloed. Eenzelfde metafoor vinden we terug in de uitdrukkingen Tid“' zijn van het Rode Kruis’ en ‘de rode“' vlag hangt uit’. Vermeld door Zuidinga (1990).

2017-03-29

Ieder huis heeft zijn kruis

Overal is wel iets mis.