Wat is de betekenis van Header?

2001
2022-01-25
Internet woordenboek

Uitgave 2001 [draft]

header

Bovenste gedeelte van een e-mail bericht of een nieuwsgroepartikel, waarin onder andere de afzender, de datum en het onderwerp staan vermeld. Een header wordt ook gebruikt als aanduiding voor het bovenste gedeelte van een HTML-pagina. Hierin staat bijvoorbeeld de maker van de pagina genoemd. Zie ook: e-mail, subject header.

Lees verder
1995
2022-01-25
Martin Bannink

Auteur internet.taal (1995)

Header

Een 'kop' (zoals een krantekop): het kan de opening zijn van een 'datagram' met de adressen van afzender en ontvanger van een bestand dat over Internet verzonden wordt. Als gebruiker van Internet merk je hier niets van, dus vrijwel niemand weet dat het bestaat. Bekender is de 'header' als de opening van een e-mail-bericht: in de kop wordt meestal h...

Lees verder
1990
2022-01-25
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

header

header - Onderdelen van skeletten, die de uiteinden van dwarsbalken of daksparren kruisen en ondersteunen.

1985
2022-01-25
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Header

(1) Door het systeem bepaalde besturingsinformatie, die voorafgaat aan de gegevens van de gebruiker. (2) Het gedeelte van een bericht, dat de besturingsinformatie bevat, zoals één of meer bestemmingsvelden, de naam van het terminal van oorsprong, een invoervolgnummer, een tekenrij, die het soort bericht aangeeft en een prioriteitsnive...

Lees verder