Wat is de betekenis van Hanusj Jelinek?

2023-09-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Hanusj Jelinek

Tsjechisch literairhistoricus; * 3 Sept. 1878 te Pribram; hoogleeraar te Praag. Voorn. werk: L’hist. de la litt. Tchèque (3 dln. 1931 vlg.).