Wat is de betekenis van Groeikernen?

2024-02-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

groeikernen

groeikernen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord groeikern

2024-02-29
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

groeikernen

Groeikernen als stedenbouwkundige concepten zijn steden of plaatsen die als overloop fungeren voor een grotere stad, waar ruimtetekort verondersteld werd. Het Nederlandse groeikernenbeleid in de periode 1960-1985 was een poging de voortschrijdende suburbanisatie in vooral de Randstad in goede banen te leiden. (Wikipedia)

2024-02-29
Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie begrippenlijst

Barbara van Schijndel & Henk van der Wal & Jan Kok (2011)

Groeikernen

Satellietkernen rond grote steden, die aangewezen waren om de groei van de stedelijke bevolking op te vangen (ten tijde van de Tweede en Derde Nota Ruimtelijke Ordening).

Gerelateerde zoekopdrachten