Wat is de betekenis van Gezelschapsrekening?

1949
2021-10-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gezelschapsrekening

berekening, hoe een gegeven bedrag volgens gegeven verhoudingen over een bepaald aantal personen moet worden verdeeld. (Bv. de winst van een N.V. over de aandeelhouders, het benodigde bedrag aan belastinggelden over de belastingschuldigen).

1916
2021-10-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gezelschapsrekening

Gezelschapsrekening - de rekenwijze, welke een getal leert verdeelen in eenige deelen, die een gegeven verhouding hebben, aldus geheeten, omdat zij o. a. wordt toegepast om onder eenige personen, die voor gezamenlijke rekening handel drijven, de winst of het verlies te verdeelen. Bij de g. telt men de verhoudingsgetallen der deelen op, deelt hun so...

Lees verder
1870
2021-10-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gezelschapsrekening

Gezelschapsrekening (De) is een deel der proportierekening en geeft de oplossing van het vraagstuk om een gegeven bedrag naar bepaalde verhoudingen te verdeelen, bijvoorbeeld behaalde winsten naar evenredigheid der ingelegde kapitalen, — eene belastingsom naar gelang der inkomsten, enz.

Gerelateerde zoekopdrachten