Wat is de betekenis van Gewrichtsverstijving?

2024-07-25
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Gewrichtsverstijving

ankylose, zie aldaar.

2024-07-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gewrichtsverstijving

Gewrichtsverstijving - ontstaat door schrompeling der weeke deelen of beenige verbinding der gewrichtsuiteinden na ontsteking (➝ Gewrichtsontsteking) of trauma. Soms gelukt het door een operatieve plastiek beweging te herstellen; bij g. in slechten stand kan operatief de stand verbeterd worden. Krekel.

2024-07-25
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Gewrichtsverstijving

, Ankylose of Anchylosis, een gevolg van gewrichtsontsteking of van te lange immobilisatie van een gewricht; komt tot stand hetzij door volkomen vergroeiing der gewrichtsvlakten (ware of beenige ankylose, gewrichtsvergroeiing), of wat veelvuldiger het geval is,, door verdikking of verkorting (schrompeling) van de gewrichtskapsel en de...

2024-07-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gewrichtsverstijving

Gewrichtsverstijving - zie GEWRICHTSZIEKTEN.

2024-07-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

gewrichtsverstijving

v., vergroeiing van de gewrichtsoppervlakken na ontsteking van het gewricht.