2019-09-15

Gewenningsbijdrage

De gewenningsbijdrage (ook wel ‘uitlooptermijn’ of ‘gewenningsperiode’) is te vinden artikel 60, tweede lid en derde lid, van de Wet WIA. Een 80/100% WIA-gerechtigde kan na verloop van tijd, na een WIA-keuring door het UWV, in een lagere uitkeringsklasse belanden. Om in aanmerking te komen voor een hogere loonaanvullingsuitkering ('LAU' zie Ensie 'WIA') zal hij als 35/80%-arbeidsongeschikte op enig moment een maandinkomen moeten verdienen dat ten minste gelijk is aan 50% van zijn restere...

Lees verder