Wat is de betekenis van GENNESARETH?

2023-09-30
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

GENNESARETH

Meer van, ook genoemd Meer van Galilea of van Tiberias, in het O.T. Meer van Kinnereth (Hebr. van kinnör, harp, naar de eigenaardige vorm van het meer), is gelegen in het Noorden van Palestina en is ca. 20 km lang en ca. ii km breed. De Jordaan stroomt er doorheen. Christus’ openbare leven speelde zich grotendeels in de omgeving van dit...

2023-09-30
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Gennesareth

een meer in Palestina, dat in den Bijbel onder verschillende namen voorkomt. Het heet in ’t O. V de zee Cinnereth (Num. XXXIV : 11) en Cinneroth (Jos. XII: 3) naar een versterkte stad van dien naam, welke behoorde tot ’t bij de verdeeling des lands aan den stam van Nafthali toegewezen grondgebied en later den naam G. droeg; naar dezen n...

Gerelateerde zoekopdrachten