Wat is de betekenis van genese?

2020
2022-11-27
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

genese

wording. wording, het ontstaan; genesis; geboorte. Voorbeelden: Een schets van de genese en de ontwikkeling van de theaterwetenschap. http://www.kuleuven.ac.be/onderwijs/aanbod/syllabi/F0531AN.htm In de plaats kwamen etnisch-nationale staten, die zich tijdens hun genese meteen al bezondigden aan ondemocratische en onmenselijk...

Lees verder
1994
2022-11-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Genese

[Fr. genèse, van Gr. genesis, z.a.] wording, ontstaan.

1993
2022-11-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Genese

(genesis) wording

1973
2022-11-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

genese

[➝Gr.j, v., ontstaan, wording: het onderzoek naar de — van deze ziekte is afgelopen.

1954
2022-11-27
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Genese

(bodemk.) is ontstaanswijze, vormingswijze. Het grootste deel van de Ned. gronden is ontstaan door afzetting door water of wind. Het bodemvormend materiaal is door water of wind gesorteerd. Wil men de onderlinge ligging van de bodemeenheden begrijpen en hun landbouwkundige waarde kunnen vaststellen, dan is kennis van de g. noodzakelijk.

Lees verder
1952
2022-11-27
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Genèse

Genesis; genèse, wording, diepe oorsprong, ’t ontstaan, wordingsgeschiedenis.

1951
2022-11-27
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Genese

wording, genesis.

1948
2022-11-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

genese

genesis, (Gr.) v. ontstaan, wording; Genesis, v. naam van Mozes eerste boek, scheppingsgeschiedenis.

Lees verder
1937
2022-11-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

genese

v. (ontstaan, wording), zie genesis.

1933
2022-11-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Genese

(= oorsprong) i/d mineralogie: geschiedenis v/d wording der gesteenten en mineralen.

1930
2022-11-27
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

genese

(ge'ne:zə) v. genesis (1).

1916
2022-11-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Genese

Genese - en genesis (Gr. genesis = wording), inde geologie en mineralogie alleen en in samen-stellingen veel gebruikt voor ontstaan en vor-mingswijze van mineralen en gesteenten.

1898
2022-11-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Genese

GENESE, v. ontstaan wording: het onderzoek naar de genese dezer ziekte is afgeloopen.