Wat is de betekenis van geleerde?

2024-07-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-25
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

geleerde

Het begrip geleerde heeft 2 verschillende betekenissen: 1) geleerd persoon. iemand die geleerd is; iemand die op wetenschappelijk niveau zeer veel van een bepaald onderwerp weet en daar meestal voor zijn beroep onderzoek naar doet en vaak ook onderwijs geeft; wetenschapper; onderzoeker. 2) dat wat wordt of is geleerd. datgene wat iem...

2024-07-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

geleerde

geleerde - Zelfstandignaamwoord 1. iemand die onderricht en bekwaam is in een bepaalde tak van de wetenschap Tijdens een plechtige zitting kregen vier geleerden een eredoctoraat uitgereikt. geleerde - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van geleerd...

2024-07-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

geleerde

geleerde - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-leer-de 1. iemand die veel kennis uit de boeken heeft opgedaan ♢ de geleerde zat dagenlang in de bibliotheek Zelfstandig naamwoord: ge-leer-de de geleerde ...

2024-07-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

geleerde

geleerde - Personen die een gevorderde studie hebben gevolgd, expert op een bepaald gebied zijn, nauwkeurig en vaardig onderzoek doen en opgedane kennis kritisch kunnen analyseren.

2024-07-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

geleerde

iem. met uitgebreide kennis.

2024-07-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Geleerde

s., (ge)learde.

2024-07-25
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

geleerde

(gə'le:rdə) m. en v. (-n) → geleerd(e) (3) man of vrouw : de -n.