Synoniemen van geheimzinnig

2020-02-27

geheimzinnig

geheimzinnig - Bijvoeglijk naamwoord 1. niet te achterhalen door gebrek aan informatie Op geheimzinnige wijze is de krant van de tafel verdwenen. Woordherkomst Samenstellende afleiding van geheim en zin met het achtervoegsel -ig Synoniemen raadselachtig, mysterieus

2020-02-27

Geheimzinnig

GEHEIMZINNIG, bn. bw. (-er, -st), (van woorden, gezegden, spreuken enz.) een geheimen zin, eene verborgen beteekenis hebbende, raadselachtig, duister: uwe woorden zijn zoo geheimzinnig; hei geheimzinnige boek (de Openbaring); een geheimzinnig verband tusschen lichaam en ziel; de onderscheiden figuren aandachtig beschouwende, verklaarde hij er de geheimzinnige beteekenis van aan de vergadering; — het geheimzinnige, het vreemde, het onverklaarbare van iets; — eene geheime beteekenis of bedoeli...

2020-02-27

geheimzinnig

geheimzinnig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-heim-zin-nig 1. niet te verklaren, je snapt niet wat het betekent ♢ we kregen een geheimzinnig pakje Bijvoeglijk naamwoord: ge-heim-zin-nig ... is geheimzinniger dan ... het geheimzinnigst de/het geheimzinnige ... iets gehe...

2020-02-27

Geheimzinnig

zie Duister.